Truy cập nội dung luôn

Thông tin tuyển sinh Thông tin tuyển sinh

Việc làm cho sinh viên Việc làm cho sinh viên

Nghiên cứu khoa học & Chuyển giao công nghệ Nghiên cứu khoa học & Chuyển giao công nghệ

Bảo quản nông sản bằng 'lai ghép' công nghệ sấy
Bảo quản nông sản bằng 'lai ghép' công nghệ sấy

Xem tất cả

Hướng dẫn triển khai xét chọn đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2017
Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-ĐHBK-KHCN ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội về việc ban hành Quy định quản...

Xem tất cả

Hoạt động sinh viên Hoạt động sinh viên

Kế hoạch về giải bóng đá sinh viên"SHEER LEAGUE 2018"
>
Kế hoạch Tổ chức giải bóng đá sinh viên"SHEER LEAGUE 2018"

> Xem thêm

Danh sách đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017 - 2018
>
Viện KH&CN Nhiệt - Lạnh xin thông báo về đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2017 - 2018 theo danh sách dưới đây (đã chia theo các bộ môn/trung tâm). Sinh viên có nguyện vọng...

> Xem thêm

Đối tác Đối tác