Truy cập nội dung luôn

Đại học chính quy Đại học chính quy

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

CHUẨN ĐẦU RA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

 

 

Tên chương trình: Kỹ thuật Nhiệt

Trình độ đào tạo: Cử nhân

Ngành đào tạo: Kỹ thuật Nhiệt

(Thermal Engineering)

Mã ngành: 7520115

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Kỹ thuật Nhiệt

(Bachelor in Thermal Engineering)

(Ban hành tại Quyết định số 201A/QĐ-ĐHBK-ĐTĐH ngày 22/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội)

  1. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

  1. Mục tiêu chung

 

1)  Có khả năng áp dụng kiến thức cơ sở và chuyên môn của ngành học để tính toán và phân tích các hệ thống nhiệt - lạnh, đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành nhiệt-lạnh, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế;

 

2) Có khả năng thực hành nghề nghiệp và thích nghi với môi trường làm việc khác nhau, có khả năng tự học để nâng cao trình độ thích ứng với sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ để giải quyết các vấn đề liên quan tới thiết kế, chế tạo vận hành các hệ thống nhiệt - lạnh cũng như các hệ thống sản xuất, có phẩm chất chính trị, đạo đức và thái độ trách nhiệm với nghề nghiệp.

 

  1. Mục tiêu cụ thể

 

Sinh viên tốt nghiệp chương trình Cử nhân Kỹ thuật Nhiệt:

 

1) Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về toán và khoa học cơ bản phù hợp với lĩnh vực nhiệt - lạnh, các kiến thức về cơ khí, điện - điện tử, tự động hóa nhằm giúp người học có đủ năng lực giải quyết các vấn đề liên quan tới ngành nhiệt - lạnh cũng như những công việc khác nhau trong lĩnh vực cơ - điện - năng lượng;

 

2) Có kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành: Bản chất của các quá trình và thiết bị nhiệt - lạnh, chế tạo, vận hành, bảo trì sản phẩm vầ các hệ thống nhiệt - lạnh trong công nghiệp và dân dụng để giải quyết các vấn đề công nghệ;

 

3)Có kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân, kỹ năng xã hội cần thiết và giao tiếp để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường hội nhập quốc tế; có năng lực khởi nghiệp và thích ứng tốt với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0;

 

4) Có hiểu biết về chính trị, kinh tế; có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được được đào tạo để đóng góp hiệu quả vào sự phát triển bền vững của đất nước.

 

  1. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân kỹ thuật ngành Kỹ thuật Nhiệt có các kiến thức, kỹ năng và năng lực như sau:

 

  1. Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong lĩnh vực rộng của ngành kỹ thuật nhiệt - lạnh để tham gia thiết kế và vận hành hệ thống:

 

1.1. Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở toán và khoa học cơ bản để mô tả, tính toán và mô phỏng các hệ thống và quá trình nhiệt - lạnh;

 

1.2. Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở của ngành học để nghiên cứu và phân tích các hệ thống và quá trình nhiệt - lạnh;

 

1.3. Khả năng áp dụng kiến thức cốt lõi của ngành học kết hợp khả năng khai thác, sử dụng các phương pháp, công cụ hiện đại để thiết kế và đánh giá các hệ thống và quá trình nhiệt - lạnh; khả năng khai thác, sử dụng các phương pháp, công cụ hiện đại để tham gia thiết kế và đánh giá các quá trình cũng như giải pháp kỹ thuật trong hoạt động chuyên môn.

 

  1. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp:

 

2.1.  Lập luận phân tích và giải quyết vấn đề kỹ thuật;

 

2.2.  Khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức;

 

2.3.  Tư duy hệ thống và tư duy phản biện;

 

2.4.  Tính năng động, sáng tạo và nghiêm túc;

 

2.5.  Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp;

 

2.6.  Nắm bắt các vấn đề đương đại và có ý thức tự học.

 

  1. Có kỹ năng xã hội cần thiết, khả năng sử dụng ngoại ngữ để làm việc hiệu quả trong nhóm và trong môi trường quốc tế:

 

3.1.  Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm đa ngành;

 

3.2. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại;

 

3.3.  Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt điểm TOEIC ≥ 500.

 

  1. Năng lực tham gia xây dựng và phát triển hệ thống, giải pháp trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt - lạnh phù hợp bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường:

 

4.1. Nhận thức về mối liên hệ mật thiết giữa giải pháp kỹ thuật với các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường trong thế giới toàn cầu hóa;

 

4.2. Năng lực nhận biết vấn đề và hình thành ý tưởng giải pháp kỹ thuật, tham gia xây dựng dự án;

 

4.3. Năng lực tham gia thiết kế hệ thống, quá trình và sản phẩm kỹ thuật nhiệt - lạnh;

 

4.4. Năng lực tham gia thực thi, chế tạo và triển khai hệ thống, quá trình, sản phẩm kỹ thuật nhiệt - lạnh;

 

4.5. Năng lực vận hành, sử dụng và khai thác hệ thống, quá trình, sản phẩm kỹ thuật nhiệt - lạnh.

 

  1. Phẩm chất chính trị, ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

 

5.1. Có trình độ lý luận chính trị theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

5.2. Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An ninh theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khung chương trình cử nhân Kỹ thuật nhiệt xem tại đây.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sự kiện sắp diễn ra Sự kiện sắp diễn ra

1 2 3 ... 163 Next

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 6 2 7 8 6 6
Đang online: 85
Hôm nay: 2324
Trong tuần: 9034
Trong tháng: 40331