Truy cập nội dung luôn

Bài báo khoa học Bài báo khoa học

STT

Họ và tên các tác giả

Tên bài báo

Tên tạp chí, proceeding

Số tạp chí, thời gian xuất bản

Số ISSN

 

 

 

 

 

 

1

Ngoc Anh Lai, Thi Thu Huong Phan

Review of the BACKONE equation of state and its applications

Molecular Physics

6/18/2017

0026-8976

2

Thi Thu Hang Tran, Maciej Jaskulski, Evangelos Tsotsas

Reduction of a model for single droplet drying and application to CFD of skim milk spray drying

Drying Technology

Published Online: 08/05/2017

0737-3937 (Print) 1532-2300

           

3

Hoàng Anh Tuấn,  Nguyễn Nguyên An,

Mô hình toán xác định chiều dày màng lỏng ngưng trong vi ống ở chế độ hình xuyến

Tạp chí Cơ khí Việt nam.

Số 10, 10/2016

ISSN 0866 - 7056

4

Tạ Văn Chương, Nguyễn Nguyên An,   Nguyễn Quốc Uy

Mô phỏng lưu động của nước trong bộ thu năng lượng mặt trời kiểu ống thủy tinh chân không.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Số 55, 1/2017

ISSN 0866-708x

5

Hoàng Anh Tuấn,  Nguyễn Nguyên An,

Mô hình tính toán hệ số trao đổi nhiệt đối lưu của quá trình ngưng tụ bên trong vi ống

Năng lượng nhiệt

Số 134-3/2017

ISN 0868-3336

6

Hoàng Anh Tuấn,  Nguyễn Nguyên An,

Phương pháp lý thuyết xác định hệ số trao đổi nhiệt đối lưu của quá trình ngưng tụ bên trong vi ống ở chế độ hình xuyến

Tạp chí Cơ khí Việt nam.

Số 3, 3/2017

ISSN 0866 - 7056

7

Ngoc Anh Lai, Thi Thu Huong Phan

Review of the BACKONE equation of state and its applications

Molecular Physics

6/18/2017

0026-8976

8

Thi Thu Hang Tran, Maciej Jaskulski, Evangelos Tsotsas

Reduction of a model for single droplet drying and application to CFD of skim milk spray drying

Drying Technology

Published Online: 08/05/2017

0737-3937 (Print) 1532-2300

9

T.T.H. Tran, M. Jaskulski, A. Kharaghani, E. Tsotsas

Reduction of a model for single droplet drying and application for CFD spray drying simulation

Tạp chí Khoa học và Công nghệ các
Trường Đại học Kỹ thuật

20th International Drying Symposium (IDS2016)

ISSN 2354 - 1083

10

T.T.H. Tran, M. Jaskulski, E. Tsotsas

CFD model considering whey protein inactivation during the skimmed milk spray drying process

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

20th International Drying Symposium (IDS2016)

ISSN 0866-708x

11

Duc Quang Nguyen, Sabah Mounir, Karim Allaf

Optimization of the Spray Drying Operating Conditions for Producing the Powder Mixture of Gum Arabic and Maltodextrin

International Journal of Food Engineering

Ahead of print, Published Online: 05/13/2017

ISSN: 2194-5764 (Print) ISSN: 1556-3758 (Online)

12

Lê Xuân Tuấn, Nguyễn Việt Dũng, Hà Mạnh Thư

Nghiên cứu thực nghiệm xác định cường độ hô hấp và nhiệt thải đối với quả vải Lục Ngạn

Năng lượng nhiệt

130-7/2016

0868-3336

13

Lê Xuân Tuấn, Nguyễn Việt Dũng, Hà Mạnh Thư

Nghiên cứu thực nghiệm xác định cường độ hô hấp và nhiệt thải đối với quả vải Lục Ngạn

Năng lượng nhiệt

130-7/2016

0868-3336

14

 

Nghiên cứu thực nghiệm xác định hiệu quả sấy bơm nhiệt kết hợp vi sóng cho nấm linh chi

Năng lượng nhiệt

125-011/2016

0868-3336

15

 

Phương pháp xử lý nhiệt để kéo dài thời gian bảo quản quả vải thiều

Năng lượng nhiệt

125-05/2016

0868-3336

16

Nguyễn Đức Trung*, Nguyễn Đức Nam, Vũ Huy Khuê

Nhận dạng quá trình sấy bơm nhiệt kết hợp vi sóng nhằm đề xuất phương án tối ưu năng lượng quá trình

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

vol. 38, tháng 2/2017, pp 126 - 129

1859-3585

17

Vũ Huy Khuê*, Nguyễn Đức Trung*, Nguyễn Đức Nam, Phạm Văn Tùy, Nguyễn Thị Hoa

Nghiên cứu thực nghiệm xác định hiệu quả sấy bơm nhiệt kết hợp vi sóng cho Nấm Linh Chi

Tạp chí Năng lượng nhiệt

vol. 132, tháng 11/ 2016,  pp 10 -14

0868-3336

18

Đặng Trần Thọ

Nghiên cứu xây dựng thuật toán và lập trình tính nhiệt máy lạnh hấp thụ NH3/H2O

 Tạp chí Năng lượng Nhiệt

Số 134
tháng 3/2017

0868-3336

19

Đặng Trần Thọ, Đặng Thế Hùng, Phạm Hoàng Lương

Mô hình toán mô tả quá trình nhiệt phân thanh củi gỗ

 Tạp chí Năng lượng Nhiệt

Số 131
tháng 9/2016

0868-3336

20

Đàm Thị Lan, Nguyễn Đức Quyền, Nguyễn Danh Nam.

Xây dựng mô hình thí nghiệm nghiên cứu tối ưu hóa quá trình cháy và nâng cao chất lượng khí thải của các lò đốt chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam

 Tạp chí Năng lượng Nhiệt

Năm thứ 24*Số 133-01/2017

0868-3336

21

Đinh Quốc Việt, Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Tiến Cương, Phạm Hoàng Lương, Văn Đình Sơn Thọ

Ảnh hưởng của nhiệt độ cháy tới hàm lượng tar trong khí sản phẩm của lò khí hóa được làm giàu oxi

Tạp chí Hóa học Việt nam

Số ... ,  5/2017

 

22

Nguyễn Tiến Cương, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Quý Quang, Cao Đức Trọng

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ vận hành đền hiệu suất quá trình nhiệt phân sinh khối

Tạp chí Năng lượng Nhiệt

Số 135 ,  5/2017

0868-3336

23

Phạm Lương Tuệ , Bùi Hồng Sơn

“ Nguyên nhân gẫy cánh tầng cuối tuốc bin S2 của nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả”

Tạp chí năng lượng nhiệt

số tháng 1 năm 2017

0868-3336

24

 Nguyễn Hữu Linh,
Lê Đức Dũng,
Lê Trung Đức,
Nguyễn Chiến Thắng

Nghiên cứu quá trình cháy bột than trộn trong lò hơi đốt than phun trên mô hình mô phỏng CFD

 Tạp chí Năng lượng Nhiệt

số 134-3/2017

0868-3336

25

Lê Đức Dũng, Nguyễn Hữu Linh, Nguyễn Chiến Thắng

EC06: Numerical simulation of pulverized coal combustion in a tangentially fired boiler SG-130- 40-450" ASEAN University Network/Southeast Asia Engineering Education Development Network (AUN/SEED-Net)

4th AUN/SEED-Net Regional Conference on Energy Engineering, Phnom Penh, Cambodia, 11/2016 

 

 

26

Nguyễn Đức Quyền

 

Kinh nghiệm, các giải pháp quản lý, xử lý rác thải đô thị để bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng

 

Kỷ yếu hội thảo lần thứ 50 Câu lạc bộ các trường đại học kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Duc Quang Nguyen, Sabah Mounir, Karim Allaf

Functional Properties of Water Holding Capacity, Oil Holding Capacity, Wettability, and Sedimentation of Swell-Dried Soybean Powder

Scholars Journal of Engineering and Technology (SJET)

Volume-3: Issue-4B (July, 2015)

ISSN 2321-435X (Online) ISSN 2347-9523 (Print)

 

 

 

 

 

 

28

Tạ Văn Chương, Nguyễn Nguyên An

Đánh giá hiệu quả hệ thống cung cấp nước nóng năng lượng mặt trời kết hợp với bơm nhiệt

Khoa học và Công nghệ Việt nam

Tập 2, số 7, tháng 7/2015

1859 - 4794

29

Nguyễn Quốc Uy, Nguyễn Nguyên An, Tạ Văn Chương

Nghiên cứu thực nghiệm đặc tính làm việc của bộ thu năng lượng mặt trời để đun nước nóng tại Việt nam

Cơ khí Việt nam

Số 7, tháng 7 năm 2015

0866 - 7056

30

Phạm Văn Khá, Nguyễn Nguyên An

Mô phỏng trong chế độ ổn định máy nén kín dùng cho bơm nhiệt loại nhỏ

Năng lượng nhiệt

Số 124, 7/2015

0868 - 3336

31

Nguyễn Nguyên An, Tạ Văn Chương

Mô phỏng sự phân tầng nhiệt độ trong bình chứa của hệ thống cung cấp nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời bằng phần mềm CFX

Năng lượng nhiệt

Số 125, 9/2015

0868 - 3336

32

Nguyễn Trường Phái, Lại Ngọc Anh

Nghiên cứu xây dựng phần mềm dự đoán nhiệt độ điểm tới hạn dựa trên cấu tạo phân tử

Tạp chí Khoa học và Công nghệ 

108 (2015) 79-83

0868-3980

33

Trịnh Viết Thiệu, Vũ Huy Khuê, Nguyễn Việt Dũng

Mô phỏng hệ thống sấy bơm nhiệt hai chu trình

Tạp chí  Năng lượng nhiệt

125-09/2015

0868-3336

34

Đỗ Hữu Hoàng, Nguyễn Việt Dũng, Hoàng Thị Nam Hương

Xác định biến thiên trường nhiệt độ trong quá trình cấp đông của sản phẩm cá tra fillet

Tạp chí  Năng lượng nhiệt

126-11/2015

0868-3336

35

Lê Đức Dũng, Vũ Văn Nam

Nghiên cứu phát triển bếp đun khí hóa trấu cải tiến nhằm nâng cao hiệu suất, giảm phát thải khí CO và bụi.

Tạp chí Năng lượng nhiệt

Số 125 - 9/2015

0868-3336

36

Nguyễn Chiến Thắng, Trương Duy Nghĩa, Hoàng Tiến Dũng, Trần Gia Mỹ, Lê Đức Dũng

Sự thay đổi các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình cháy trong lò hơi từ các thí nghiệm đốt than trộn giữa than antraxit nội địa và than á bitum nhập khẩu tại nhà máy điện Ninh Bình

Tạp chí Năng lượng nhiệt

Số 124 - 7/2015

0868-3336

37

Trần Gia Mỹ,
Nguyễn Đăng Khoát

Mô hình truyền nhiệt trong lò quay xi măng có kể đến ảnh hưởng của sự không cân bằng trường nhiệt độ

Tạp chí Năng lượng nhiệt

Số 125 - 9/2015

0868 - 3336

38

Đặng Trần Thọ
Hoàng Mai Hồng

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời và nhiệt thải trong điều kiện có rung lắc

Tạp chí Năng lượng Nhiệt

Số 125
tháng 9/2015

0868-3336

39

Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Mạnh Đức

Phương pháp mô hình hóa đối tượng điều khiển quá trình nhiệt bằng khâu quán tính bậc hai có trễ

Tạp chí năng lượng nhiệt

số 125, 09/2015

0868-3336

40

Nguyễn Văn Mạnh, Đỗ Cao Trung.

Phương pháp chỉnh định hệ thống điều khiển quá trình nhiệt tích phân trội trong chế độ khởi động.

Tạp chí năng lượng nhiệt

số 125, 09/2015

0868-3336

41

Nguyễn Văn Mạnh, Đỗ Mạnh Hùng

Phương pháp mô phỏng hệ thống điều khiển quá trình nhiệt dựa trên công thức Laplace ngược theo dải tần phân bố theo cấp số nhân

Tạp chí năng lượng nhiệt

số 126, 11/2015

0868-3337

 

 

 

 

 

 

42

Ngoc Anh LAI, Duc Loi NGUYEN

Thermodynamic Properties Relations and lgp-h Diagram of Alternative Refrigerant HFO-1234ze(E)

ICSE - 23

10.2015

 9786046315995

43

Huong Thi Thu Phan, Anh Ngoc LAI

Comparative analysis of a vapor compression refrigeration using R22, R32, R134a, R152a, R245fa, R1234yf, and R1234ze(E)

ICSE - 38

10.2015

 9786046315995

44

Nguyễn Đình Vịnh, Nguyễn Văn Mạnh, Đỗ Mạnh Hùng

An Optimization Method Of Load Distribution for Multiple-Chiller Plants.

Proceeding of 4th International Conference on Sustainable Energy, HCM city

10/1/2015

9786046315995

45

Tran, T.T.H., Jaskulski, M., Peglow, M., Tsotsas, E.

A new validated model for single droplet drying process

In proceeding of 1 st Nordic Baltic Drying Conference, Gdank, Poland

9.2015

978-3-527-31560-4

46

Jaskulski, M., Tran, T.T.H., Avila-Acevedo, J.G., Tsotsas, E.

Experimental determination of drying kinetics of skim-milk suspended droplet

In proceeding of 1st Nordic Baltic Drying Conference, Gdansk, Poland

9.2015

978-3-527-31560-4

47

Jaskulski, M., Tran, T.T.H., Avila-Acevedo, J.G., Tsotsas, E.

An advanced modelling and experimental validation of single droplet drying process

In proceeding of 29th EFFoST International Conference, Athens

7.2015

978-618-82196-1-8

48

Kieu Hiep Le, Abdolreza Kharaghani and Evangelos Tsotsas

Pore network simulation of heat and mass transfer in superheated steam drying

The 5th European Drying Conference (EuroDrying'2015), Budapest, Hungary

21-23 October, 2015

978-3-86912-206-9

49

Kieu Hiep Le, Abdolreza Kharaghani and Evangelos Tsotsas.

Pore Network Simulations of Fluid Transport in Capillary Porous Wick

The 7th International Conference on Porous Media & Annual Meeting (INTERPORE 2015), Padova, Italy

8.2015

8177645447

50

Nguyen, T. Q., Breitkopf, C.

Determination of diffusion constant of isopropanol in H-ZSM5 by impedance sprectroscopy

International Workshop on Impedance Spectroscopy, Chemnitz, Germany

23. - 25. September 2015

978-3-9817630-0-3

51

Quoc Dung Trinh, Jan Abers, Felix Ziegler

Heat transfer characteristic in a vertical tube at sub-atmospheric pressure

24th International Congress of Refrigeration

8/22/2015

ISBN: 978-151-081-206-2

 

 

 

 

 

 

52

Dang Tran Tho
Dang Quoc Phu

Effect of climate conditions and some operating parameters on water evaporation of cooling tower in refrigeration and air conditioning systems

International Journal of Research Studies in Science, Engineering and Technology

Volume-3,
Issue-1,
January 2016

2349-4751

53

Dang Tran Tho
Hoang Mai Hong

Research, designing and manufacturing the equipment of evaporation, reflux condensation and definition for absorption refrigeration model in vibration condition

International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology

Volume-3,
Issue-4,
April 2016

2348-7968

54

Dang Tran Tho
Dang Quoc Phu

Effect of climate conditions and some operating parameters on pressure drop and heat and mass transfer characteristics of cooling tower in refrigeration and air conditioning systems

International Journal of Scientific Engineering and applied Science

Volume-2,
Issue-5,
May 2016

2395-3470

55

Dang Phuong Nam, Dong Van Thanh, Ta Van Chuong

CFX simulation of Coolant mixing in VVER-1000 RPV

Nukleon

Số 33, 03/2016

ISSN 1789-9613

56

Nguyễn Văn Mạnh, Vũ Thu Diệp, Phan Duy Hùng

A synthesis method of robust cascade control system

Journal of Automation and Control Engineering (JOACE)

Volume 4, No.2, April, 2016

2301-3702

 

 

 

 

 

 

57

Nguyễn Quốc Uy, Nguyễn Nguyên An, Tạ Văn Chương

Mô hình xác định bức xạ hấp thụ trên bề mặt ống thuỷ tinh chân không bộ thu năng lượng mặt trời

Năng lượng nhiệt

Số 125, 5/2016

0868 - 3336

58

Lê Xuân Tuấn, Nguyễn Việt Dũng, Hà Mạnh Thư

Phương pháp xử lý nhiệt để kéo dài thời gian bảo quản quả vải thiều

Năng lượng nhiệt

Số 125, 5/2016

0868 - 3336

59

Lại Ngọc Anh

Môi chất lạnh R32 và tính chất nhiệt động

Tạp chí năng lượng nhiệt

Số 129, 5/2016

0868-3336

60

Nguyễn Chiến Thắng, Hoàng Tiến Dũng, Trần Gia Mỹ, Lê Đức Dũng

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng chất bốc trong than trộn đến hiệu suất lò hơi tại nhà máy điện Ninh Bình

Tạp chí Năng lượng nhiệt

Số 127 - 1/2016

0868 - 3336

 

 

 

 

 

 

61

Đỗ Cao Trung

A method tuning control system of thermal process in starup period

The 4th International Conference on Intelligent and Automation Systems (ICIAS 2016), Nha Trang

February 26-28, 2016

2261-236X

 

 

 

 

 

 

62

Lại Ngọc Anh, Hanoi University of science and technology

Thermodynamic properties of HFO-1243zf and their application in study on a refrigeration cycle

Applied Thermal Engineering

70 (2014), 1-6

1359-4311

 

 

 

 

 

 

63

Đặng Trần Thọ
Đặng Quốc Phú,
Đại học Bách Khoa hà Nội.

Modelling heat and mass transfer in a cooling tower under hot and humid conditions

Journal of advanced Engineering reaseach

2/2015

2993-8447

 

 

 

 

 

 

64

Vũ Thu Diệp, Nguyễn Văn Mạnh

Lựa chọn hệ số θ theo chỉ số dao động mềm cho trước trong hệ thống điều khiển tầng

Tạp  chí Năng lượng nhiệt

số 118, 7/2014

0868-3336

65

Nguyễn Đình Vịnh, Nguyễn Văn Mạnh

Tối ưu hóa chế độ vận hành hệ thống lạnh trung tâm Chiller có lưu lượng nước thay đổi

Tạp  chí Năng lượng nhiệt

số 119, 9/2014

0868-3336

66

Nguyễn Tiến Cương, Phạm Hoàng Lương, Văn Đình Sơn Thọ, ĐH BKHN

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ ẩm nhiên liệu sinh khối đến đặc tính năng lượng của thiết bị khí hóa

Tạp chí Năng lượng Nhiệt

Số 120, 11/2014, pp 10-14.

0868-3336

67

Nguyễn Tiến Cương*, Hoàng  Đức Huỳnh**          (* Đại học Bách Khoa Hà Nội, **Trung tâm TKNL Hà Nội)

Một vài giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tiết kiệm trong các máy nén khí công nghiệp

Tạp chí Năng lượng Nhiệt

Số 123, 05/2015, pp 26-29.

0868-3336

68

Đàm Thị Lan**; Nguyễn Đức Quyền*; Nguyễn Danh Nam* (* Đại học Bách Khoa Hà Nội, **Đại học Xây Dựng Hà Nội)

Một số giải pháp nhằm giảm thiểu nồng độ khí đioxin/furan trong lò đốt chất thải rắn sinh hoạt

Khoa học công nghệ Xây dựng

Số 20, 9/2014

1859-2996

69

Dang Van Lai*, Nguyen Viet Dzung   (* Tuy Hoa Industrial College)                    

Modeling of the “Tôm sú” shrimp freezing process using the Galerkin’s finite element method

Journal of Science & Technology- technical universities

106 (2015)

0868-3980

70

   Nguyễn Việt Dũng

Phương pháp xác định đặc tinh của quá trình làm lạnh và cấp đông xoài Cam Ranh

Tạp chí  Năng lượng nhiệt

123-05/2015

0868-3336

71

Nguyễn Việt Dũng, Hoàng Khánh Duy, Vũ Huy Khuê

Đánh giá quá trình truyền ẩm tới quá trình truyền nhiệt trong cấp đông cá thu

Tạp chí  Năng lượng nhiệt

121-01/2015

0868-3336

72

Lê Xuân Tuấn, Nguyễn Việt Dũng, Hà Mạnh Thư

Phương pháp xử lý nhiệt để kéo dài thời gian bảo quản vải thiều

Tạp chí  Năng lượng nhiệt

124-07/2015

0868-3336

73

Nguyễn Đình Vịnh, Nguyễn Văn Mạnh, Đỗ Mạnh Hùng

Xây dựng chế độ vận hành theo phân phối phụ tải tối ưu và đánh giá hiệu quả tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải cho trạm lạnh trung tâm tòa nhà Mipec Tower

Tạp chí  Năng lượng nhiệt

122-03/2015

0868-3336

74

Trần Gia Mỹ*
Nguyễn Đăng Khoát**  
(* Đại học Bách Khoa Hà Nội, **Đại hoc giao thông vận tải)

Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt không cân bằng từ ngọn lửa than phu trong lò quay xi măng

Tạp  chí Năng lượng nhiệt

số 120, 11/2014

0868-3336

75

Đặng Trần Thọ*,
Nguyễn Đức Thuận
         (* Đại học Bách Khoa Hà Nội)

Nghiên cứu thực nghiệm động học sấy khoai lang thái lát

Tạp  chí Năng lượng nhiệt

số 120, 11/2014

0868-3336

76

Nguyễn Nguyên An, Tạ Văn Chương - ĐHBK Hà nội

Mô phỏng máy điều hoà không khí một chiều loại nhỏ

Tạp chí Năng lượng nhiệt

Số 119, 9/2014

0868 - 3336

77

Nguyễn Quốc Uy - ĐH Điện lực, Nguyễn Nguyên An - ĐHBK Hà nội

Nghiên cứu mô hình tính toán bộ thu năng lượng mặt trời để đun nước nóng

Tạp chí Khoa học & Công nghệ

Số 25, 12/2014

1859 - 3585

78

Lại Ngọc Anh, Nguyễn Nguyên An, Lê Xuân Tuấn, Tạ Văn Chương, Phạm Thái Sơn - ĐHBK Hà nội

Số liệu nhiệt động của Cyclopropane

Tạp chí Năng lượng nhiệt

Số 122, 3/2015

0868 - 3336

 

 

 

 

 

 

79

Nguyễn Văn Mạnh, Vũ  Thu Diệp, Phan Duy Hùng

Chỉ số dao động mềm và dự trữ ổn định mềm áp dụng trong nghiên cứu hệ điều khiển tầng

Hội nghị khoa học toàn quốc về cơ điện tử (VCM-2014)

21-22/11/2014

ISBN: 978-604-913-306-0

80

Vũ Thu Diệp, Ngô Thái Giang, Phan Duy Hùng

Hệ thống điều khiển đèn giao thông mô phỏng bằng tích hợp phần mềm SUMO và Matlab

Hội nghị khoa học kĩ thuật đo lường toàn quốc lần thứ VI

21-22/05/2015

ISBN: 978-604-67-0521-5

Sự kiện sắp diễn ra Sự kiện sắp diễn ra

1 2 3 ... 200 Next

Thư viện Media Thư viện Media

Không tìm thấy video nào

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

6 0 8 1 3 6 8
Đang online: 352
Hôm nay: 52
Trong tuần: 2943
Trong tháng: 9538