Truy cập nội dung luôn

Bài báo, sách đã xuất bản Bài báo, sách đã xuất bản

Bài báo và báo cáo hội nghị những năm gần đây

 1. Мань Н.В. Робастная настройка многосвязных систем управления по “мягкой” степени колебательности //Теплоэнергетика, 2000. № 2. С.48-52.
 2. Мань Н.В., Фыонг Н.З. Оперативная робастная настройка каскадной системы управления //Автоматизация производства, 2000. № 2. С. 10-23.
 3. Nguyễn Văn Mạnh. Vài nét về nghành tự động hoá quá trình nhiệt //Tạp chí KH&CN Nhiệt, 2000. Số 5. tr. 17-18.
 4. Мань Н.В. Оптимальный синтез робастной каскадной автоматической системы управления //Теплоэнергетика, 2000. № 9. С. 22-28.
 5. Мань Н.В., Хунг Н.Ч. Оптимизация режима работы энергетических объектов //Труды международ. Науч. Конф. “Control-2000”. Москва, 2000. С. 32-36.
 6. Хоа Л.К., Мань Н.В. Оценка радиоактивных выбросов угольных ТЭС во Вьетнаме //Труды международ. Науч. Конф. “Control-2000”. Москва, 2000. С. 181-184.
 7. Nguyễn Văn Mạnh, Lê Xuân Trường. Thuật toán điều khiển thích nghi trên cơ sở phương pháp “vượt khe” //KH&CN Nhiệt, 2001. Số 1. tr. 20-23.
 8. Nguyễn Văn Mạnh, Lương Thế Ngọc, Võ Huy Hoàn. Hiệu chỉnh tối ưu bộ điều chỉnh công nghiệp trên cơ sở khái niệm “chỉ số dao động mềm”. //Tạp chí Tự động hoá Ngày nay, 2002. Số 25, tr. 36-38.
 9. Nguyễn Văn Mạnh. Tổng hợp bền vững hệ điều khiển đối tượng bất định //Thông báo Khoa học. Hội nghị toàn quốc lần thứ 5 về Tự động hoá. Hà nội-2002. Tr. 155-161.
 10. Nguyễn Văn Mạnh, Ngọc L.T., Dũng N.V., Hoàn V.H. Thực trạng tự động hoá và chất lượng điều khiển trong các nhà máy điện phía Bắc //Tạp chí Tự động hoá Ngày nay, 2002. Số 26, tr. 31-33,35.
 11. Аракелян Э. К., Хоа Л.К., Мань Н.В. Оптимизация режима работы тепловой электростанции по экономическому и экологическому критериям //Вкстник МЭИ, 2002, № 4. С. 25-30.
 12. Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Việt Dũng. Quan điểm tổng hợp bền vững tối ưu áp dụng cho hệ điều chỉnh đối tượng nhiệt hai tầng. //Tạp chí KHCN Nhiệt, 5/2004. Số 57, tr. 23-27.
 13. Nguyễn Văn Mạnh, Võ Huy Hoàn. Tổng hợp tối ưu bền vững hệ thống điều khiển số đối tượng thay đổi bất định. //Tạp chí KHCN Nhiệt, 9/2005. Số 65, tr. 24-28.
 14. Nguyễn Văn Mạnh, Võ Huy Hoàn. Về hiệu quả và chất lưng điều chỉnh của một số phương pháp tổng hợp và thiết kế hệ thống điều khiển tự đng. //Tạp chí KHCN Nhiệt, 1/2006. Số 67, tr. 18-22.
 15. Nguyễn Văn Mạnh, Võ Huy Hoàn. Nhận dạng đối tượng trong hệ điều khiển nhiều vòng. //Tạp chí KHCN Nhiệt, 3/2006. Số 68, tr. 19-23.
 16. Nguyễn Văn Mạnh, Võ Huy Hoàn. Phương pháp bền vững tối ưu tổng hợp hệ thống điều khiển số với đối tượng không đổi. //Tạp chí KHCN Nhiệt, 7/2006. Số 70, tr. 15-19.
 17. Nguyen Van Manh, Vo Huy Hoan. The New Method for Synthesizing Industrial Robust Control System. //1st South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, 2006. pp. 113-118.
 18. Nguyen Van Manh, Vũ Văn Phin. Nâng cao khả năng kháng nhiễu cho bộ điều khiển bền vững trong trường hợp đối tượng có quán tính lớn. //Tạp chí Năng lượng nhiệt, 3/2011. số 98, tr. 19-227.
 19. Vũ Thu Diệp, Nguyễn Văn Mạnh (2013), Phương pháp khảo sát ổn định của hệ điều khiển tầng dựa trên “Chỉ số dao động mềm”, Tạp chí Năng lượng nhiệt, số 114, tr. 19-24.
 20. Nguyễn Văn Mạnh, Vũ Thu Diệp (2014), Phương pháp tổng hợp hệ điều khiển tầng theo quan điểm bền vững cao, Tạp chí Năng lượng nhiệt, số 116, tr. 23-27.
 21. Vũ Thu Diệp, Nguyễn Văn Mạnh (2014), Lựa chọn hệ số q theo chỉ số dao động mềm cho trước trong hệ thống điều khiển tầng, Tạp chí Năng lượng nhiệt, số 118, tr. 13-17.
 22. Nguyễn Văn Mạnh, Vũ Thu Diệp, Phan Duy Hùng, A synthesis method of robust cascade control system, Journal of Automation and Control Engineering (JOACE), Volume 4, No.2, April, 2016.
 23. Nguyễn Văn Mạnh, Vũ Thu Diệp, Phan Duy Hùng (2014), Chỉ số dao động mềm và dự trữ ổn định mềm áp dụng trong nghiên cứu hệ điều khiển tầng, Tuyển tập báo cáo hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 7 - VCM-2014, 21-22/11/2014, tr. 16-21.
 24. Đỗ Cao Trung, Nguyễn Văn Mạnh, Phương pháp chỉnh định hệ thống điều khiển quá trình nhiệt tích phân trội trong chế độ khởi động (A TUNING METHOD OF DOMINANT INTEGRAL THERMAL PROCESS IN STARTUP PERIOD), Tạp chí Năng lượng nhiệt, số 125.
 25. Đỗ Cao Trung, Nguyễn Văn Mạnh, Về mô hình đại diện của các đối tượng điều khiển quá trình nhiệt (On the representative model of thermal processes of control), Tạp chí Năng lượng nhiệt, số 135.
 26. Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Mạnh Đức, Phương pháp mô hình hóa đối tượng điều khiển quá trình nhiệt bằng khâu quán tính bậc hai có trễ, Tạp chí Năng lượng nhiệt, số 125.
 27. Nguyễn Đình Vịnh, Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Mạnh Hùng, An Optimization Method Of Load Distribution for Multiple-Chiller Plants, Proceeding of 4th International Conference On Sustainable Energy, HCM city, 01/10/2015.
 28. Nguyễn Văn Mạnh, Đỗ Mạnh Hùng, Phương pháp mô phỏng hệ thống điều khiển quá trình nhiệt dựa trên công thức Laplace ngược theo dải tần phân bố theo cấp số nhân. Tạp chí Năng lượng nhiệt, 11/2015, số 126, tr. 7-10.
 29. Nguyễn Đình Vịnh, Nguyễn Văn Mạnh, Đỗ Mạnh Hùng, Xây dựng chế độ vận hành theo phân phối phụ tải tối ưu và tính toán tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải cho trạm lạnh trung tâm tòa nhà MIPEC TOWER, Tạp chí Năng lượng nhiệt, 11/2015, số 122.
 30. Đỗ Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Mạnh, A simulation method of cascade control system based on inverse Laplace transform, IEEE International Conference on Sustainable Energy Technologies (ICSET), 4th 2016.

Sách đã xuất bản

 1. Nguyễn Quý Trạch (1977), Đo lường nhiệt, NXB ĐHBK.
 2. Nguyễn Văn Mạnh (1993), Lý thuyết điều chỉnh tự động quá trình nhiệt, ĐHBK Hà nội

 

Sự kiện sắp diễn ra Sự kiện sắp diễn ra

1 2 3 ... 197 Next

Thư viện Media Thư viện Media

Không tìm thấy video nào

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

5 2 5 3 5 7 5
Đang online: 195
Hôm nay: 214
Trong tuần: 3919
Trong tháng: 9447