Skip to Content

      Đảng Ủy Viện

Bí thư: PGS.TS. Nguyễn Nguyên An

Phó bí thư: PGS.TS. Nguyễn Việt Dũng

Ủy viên: ThS. Bùi Thanh Hùng

 

Ban lãnh đạo Viện

Viện trưởng: PGS.TS. Nguyễn Việt Dũng 

Phó viện trưởng: TS. Lê Đức Dũng

Phó viện trưởng: PGS.TS. Đặng Trần Thọ 

Các trợ lý: 

- Trợ lý Viện trưởng: TS. Trịnh Quốc Dũng 

- Trợ lý NCKH: TS. Lê Kiều Hiệp

- Trợ lý cơ sở vật chất: TS. Tạ Văn Chương

 

Trưởng các đơn vị  

PGS.TS. Nguyễn Nguyên An         - BM. Kỹ khuật nhiệt

TS. Nguyễn Đình Vịnh                   - BM. Kỹ thuật lạnh và điều hoà không khí  

TS. Nguyễn Xuân Quang               - BM. Hệ thống năng lượng nhiệt

TS. Lê Đức Dũng                            - BM. HT&TĐH quá trình nhiệt

PGS.TS. Đặng Trần Thọ                 - TT. Nghiên cứu ứng dụng

ThS. Bùi Thanh Hùng                     - TT. Tiết kiệm năng lượng và CGCN

TS. Lê Đức Dũng                            -  PTN KH&CN Nhiệt-Lạnh

 

Công Đoàn Viện

Chủ tịch: TS. Vũ Huy Khuê

 

Liên chi đoàn

Bí thư LCĐ: TS. Nguyễn Tiến Cương

Phó BT LCĐ: ThS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Phó BT LCĐ: SV. Nguyễn Trường Đức

1 2 3 ... 144 Next

No video found

Visitor Tracking Visitor Tracking

8 3 7 7 5 1
User Online: 86
Total today: 77
Total in week: 2970
Total in month: 35154