Truy cập nội dung luôn

Quay lại

Chiến lược phát triển năng lượng bền vững của Việt Nam

Sau khi thực hiện nghiêm các quy định và chính sách của các cơ quan Nhà nước, ngành năng lượng nói chung và ngành điện lực nói riêng đã có sự phát triển nhanh chóng và đồng bộ, vừa duy trì tăng trưởng triển kinh tế - xã hội mà vẫn đảm bảo các vấn đề về quốc phòng và an ninh. Tuy nhiên, những hạn chế trong công tác quản lý và khai thác nguồn tài nguyên, cơ sở hạ tầng năng lượng, chất lượng nguồn nhân lực vẫn còn tồn tại, sự phát triển của thị trường năng lượng không đồng bộ, cũng như vấn đề bảo vệ môi trường chưa được chú trọng. Vì vậy, ngày 11/02/2020, Bộ Chính trị đã quyết định ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (“Nghị quyết 55”) để giải quyết những hạn chế này.

 


Sự kiện sắp diễn ra Sự kiện sắp diễn ra

1 2 3 ... 185 Next

Thư viện Media Thư viện Media

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

4 4 9 4 9 0 6
Đang online: 43
Hôm nay: 7281
Trong tuần: 0
Trong tháng: 57433