Skip to Content

Back

Hội nghị SV NCKH phân ban Nhiệt Lạnh

Theo kế hoạch, Hội đồng sẽ họp và đánh giá đề tài sinh viên NCKH năm học 2018-2019 vào 7 giờ 30 phút sáng thứ 2 tuần sau, 20/05/2019, tại phòng 902 Thư viện Tạ Quang Bửu.
Các nhóm sinh viên có mặt đúng giờ (7 giờ 30 phút sáng thứ 2 tuần sau, 20/05/2019, tại phòng 902 Thư viện Tạ Quang Bửu), báo cáo theo đúng thứ tự như trong file đính kèm. Dự kiến mỗi đề tài sinh viên có 15 phút trình bày và các thầy có 15 phút trao đổi, thảo luận cùng nhóm sinh viên, cho điểm đánh giá (tổng là 30 phút).

Ghi chú: nhóm CNNL.06 không tham gia báo cáo, số lượng báo cáo ở hội đồng là 07 báo cáo.

Tóm tắt công trình nghiên cứu của các nhóm tại đây.


1 2 3 ... 139 Next

Visitor Tracking Visitor Tracking

7 5 3 8 6 9
User Online: 255
Total today: 905
Total in week: 3058
Total in month: 23173