Skip to Content

Back

Quy định về việc xét cấp học bổng cho sinh viên

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thực hiện các chính sách học bổng với mục đích khuyến khích những sinh viên có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập và rèn luyện, đồng thời tạo điều kiện cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội học tập tại trường. Chi tiết Quy định xét cấp học bổng và mức học bổng trong File đính kèm:
 
Sinh viên đăng ký học bổng Hỗ trợ học tập tại đây

Visitor Tracking Visitor Tracking

6 8 4 4 2 8
User Online: 137
Total today: 474
Total in week: 2874
Total in month: 32289