Skip to Content

Back

Thông báo thi giữa kỳ môn Kỹ thuật nhiệt

Do kỳ này số lượng sinh viên ít nên Bộ môn Kỹ thuật nhiệt quyết định việc thi giữa kỳ sẽ do thầy/cô dạy môn kỹ thuật nhiệt tự tổ chức thi. Vì vậy, mời các em nghe thông báo về thời gian và địa điểm thi từ thầy/cô giảng dạy lớp mình. 

Bộ môn Kỹ thuật nhiệt


1 2 3 ... 137 Next

Visitor Tracking Visitor Tracking

7 0 4 9 2 7
User Online: 518
Total today: 982
Total in week: 6421
Total in month: 19339