Truy cập nội dung luôn

Tin tức - Thông báo Tin tức - Thông báo

Quay lại

Thông báo xét học bổng cho sinh viên năm học 2018-2019

TRƯỜNG ĐH BK HÀ NỘI

VIỆN KH&CN NHIỆT - LẠNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Thông báo về việc xét học bổng cho sinh viên năm học 2018-2019

Số:…./CV-VNL

 

Hà Nội, ngày   2  tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO XÉT HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN

NĂM HỌC 2018 - 2019

 

Kính gửi: Các bạn sinh viên Viện KH&CN Nhiệt – Lạnh

Nhằm tạo động lực thi đua, động viên, khích lệ sinh viên phấn dấu rèn luyện vươn lên trong học tập, nghiên cứu khoa học, trong cuộc sống, hỗ trợ, chia sẻ những khó khăn và ghi nhận những đóng góp của các em sinh viên cho các phong trào Đoàn, Hội, dựa trên các nguồn kinh phí tài trợ của các đối tác trong khuôn khổ hợp tác, Viện KH&CN Nhiệt – Lạnh quyết định xét học bổng cho các em sinh viên, năm học 2018-2019, cụ thể như sau:

1. Cơ cấu học bổng

 • 02 suất học bổng trị giá 25 triệu/suất do công ty Daikin Air Conditioning Vietnam tài trợ.
 • 02 suất học bổng trị giá 15 triệu/suất do công ty Mitsubishi Electric Vietnam tài trợ.
 • 02 suất học bổng trị giá 15 triệu/suất do công ty LG Electronics Vietnam tài trợ.
 • 03 suất học bổng với tổng trị giá 10 triệu dành cho sinh viên có sự tiến bộ nhất trong học tập do công ty CP công nghệ và đầu tư Intech tài trợ.
 • 05 phần thưởng trị giá 2 triệu/suất của Viện dành cho các em sinh viên là cán bộ Đoàn - Hội hoạt động xuất sắc trong năm học 2017-2018.

 

2. Các điều kiện và cách thức xét học bổng

 • Điểm xét học bổng được tính theo công thức quy đổi như sau:

Điểm xét: = 0.5*(GPA)+ 0.4*(CPA) + 0.1*4*(M-T)/T

Trong đó:

GPA: là điểm trung bình kỳ 20172

CPA: là điểm trung bình tích lũy toàn khóa tính đến hết kỳ 20172  

M: số tín chỉ tích lũy được tính đến kỳ 20172

T: Số tín chỉ khung của chương trình tính đến kỳ 20172

T = 134 với K59; T = 100 với K60; T = 66 với K61; T = 33 với K62.

 

 • Các điều kiện xét học bổng:

+ Daikin (02 suất): Học bổng trị giá 25 triệu/suất sẽ dành cho 01 sinh viên năm thứ 5 (K59) và 01 sinh viên năm thứ 4 (K60) có Điểm xét cao nhất.

+ Đối với các học bổng của công ty Mitsubishi Electric Vietnam, LG Electronics Vietnam: Điểm xét 2,75.

+ Công ty CP công nghệ và đầu tư Intech: Học bổng cho sinh viên có sự tiến bộ nhất trong học tập: Điểm CPA 20162 và CPA 20172 phải  ≥ 2,0.

 • Hình thức xét:
  • Sinh viên làm đơn xin cấp học bổng. Căn cứ vào các Đơn xin xét học bổng, Viện sẽ xét theo các điều kiện ở trên và chọn số lượng từ trên xuống (tính từ Điểm xét cao nhất).
  • Trong trường hợp 2 em sinh viên có Điểm xét bằng nhau thì sẽ xét theo điểm GPA, ai cao hơn sẽ được chọn.
  • Trong trường hợp 2 em sinh viên khi cả điểm xét và điểm GPA bằng nhau thì sẽ xét theo điểm CPA, ai cao hơn sẽ được chọn.
  • Mỗi sinh viên chỉ được nhận 01 (một) trong các loại học bổng trên, ưu tiên xét học bổng có giá trị cao trước.  

 

3. Kết quả xét học bổng

Học bổng sẽ được công bố và trao tặng tại buổi “Tuần sinh hoạt công dân 2018 - 2019, Viện KH&CN Nhiệt – Lạnh, được tổ chức vào lúc 8h30 ngày thứ bảy (10/11/2018), tại Hội trường tầng 10, thư viện Tạ Quang Bửu, trường ĐHBK Hà Nội.

Trân trọng thông báo!

Hà Nội, ngày  2    tháng   11   năm 2018

Nơi gửi:

 • Như trên
 • Lưu VP Viện

VIỆN KH&CN NHIỆT LẠNH

VIỆN TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS. TS. Nguyễn Việt Dũng

Chú ý:

 • Hạn cuối nộp hồ sơ xin học bổng: thứ 4 (7.11.2018).
 • Nộp đơn cho thầy Thiệu tại C5-108.

Sự kiện sắp diễn ra Sự kiện sắp diễn ra

1 2 3 ... 150 Next

Thư viện Media Thư viện Media

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 1 4 9 4 0 8
Đang online: 61
Hôm nay: 228
Trong tuần: 1032
Trong tháng: 45110