Truy cập nội dung luôn

Quay lại

Thông báo xét học bổng cho sinh viên năm học 2019-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

VIỆN KH&CN NHIỆT - LẠNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Thông báo về việc xét học bổng cho sinh viên năm học 2019-2020

Số: 78/CV-VNL

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO XÉT HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN

NĂM HỌC 2019 - 2020

 

            Nhằm tạo động lực thi đua, động viên, khích lệ sinh viên phấn đấu rèn luyện vươn lên trong học tập, nghiên cứu khoa học, trong cuộc sống, hỗ trợ, chia sẻ những khó khăn và ghi nhận những đóng góp của các em sinh viên cho các phong trào Đoàn, Hội, dựa trên các nguồn kinh phí tài trợ của các đối tác trong khuôn khổ hợp tác, Viện KH&CN Nhiệt – Lạnh quyết định xét học bổng cho các em sinh viên, năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

1. Cơ cấu học bổng

 • 02 suất học bổng trị giá 25 triệu/suất do công ty Daikin Air Conditioning (Vietnam) tài trợ.
 • 02 suất học bổng trị giá 15 triệu/suất do công ty Mitsubishi tài trợ.
 • 02 suất học bổng trị giá 15 triệu/suất do công ty NSN tài trợ.
 • 02 suất học bổng trị giá 15 triệu/suất do công ty LG Electronics Việt Nam tài trợ.
 • 04 suất học bổng trị giá 05 triệu/suất cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích học tập tốt do Công ty Boydens Việt Nam tài trợ.
 • 01 suất học bổng trị giá 15 triệu/suất do công ty SamSung Vina tài trợ.
 • 03 suất học bổng trị tổng trị giá 10 triệu cho các bạn sinh viên tiến bộ nhất trong học tập do Intech Group tài trợ.
 • 05 phần thưởng trị giá 2 triệu/suất của Viện dành cho các em sinh viên là cán bộ Đoàn hoạt động xuất sắc trong năm học 2018-2019.

2. Các điều kiện và cách thức xét học bổng

 • Điểm xét học bổng được tính theo công thức như sau:

Điểm xét = 0.65*(GPA)+ 0.25*(CPA) + 0.1*4*(M-T)/T

Trong đó:

GPA: là điểm trung bình kỳ 20182

CPA: là điểm trung bình tích lũy toàn khóa tính đến hết kỳ 20182  

M: số tín chỉ tích lũy được tính đến kỳ 20182

T: Số tín chỉ khung của chương trình tính đến kỳ 20182

            T= 134 với K60; T = 100 với K61; T = 65 với K62; T = 33 với K63.

 • Các điều kiện xét học bổng:

+ Daikin (2 suất): Học bổng trị giá 25 triệu/suất sẽ dành cho 01 sinh viên năm thứ 5 (K60) và 01 sinh viên năm thứ 4 (K61) chuyên ngành Máy và TB Nhiệt-Lạnh có điểm xét cao nhất.

+ Mitsubishi (02 suất): Học bổng trị giá 15 triệu/suất sẽ dành cho sinh viên K60 đến K63 có điểm xét cao nhất hoặc có hoàn cảnh khó khăn và có kết quả học tập tốt.

+ NSN (02 suất): Học bổng trị giá 15 triệu/suất sẽ dành cho sinh viên K60 đến K63 có điểm xét cao nhất hoặc có hoàn cảnh khó khăn và có thành tích học tập tốt.

+ LG Electronics Việt Nam (02 suất): Học bổng trị giá 15 triệu/suất sẽ dành cho sinh viên K60 đến K63 có điểm xét cao nhất hoặc có hoàn cảnh khó khăn và có thành tích học tập tốt.

+ Cty Boydens Việt Nam (04 suất): Học bổng trị giá 05 triệu/suất sẽ dành cho sinh viên K60 đến K63 có hoàn cảnh khó khăn và đạt CPA 20182 ≥ 2.0.

+ SamSung Vina (01 suất): Học bổng trị giá 15 triệu/suất sẽ dành cho 01 sẽ dành cho sinh viên K60 đến K63 có điểm xét cao nhất.

+ Intech Group (03 suất): Học bổng trị giá 10 triệu cho sinh viên có nhiều tiến bộ nhất trong học tập. Điểm CPA20172 và CPA 20182 đều ≥ 2.0

 • Hình thức xét học bổng:
  • Sinh viên làm Đơn xin xét học bổng.
  • Căn cứ vào Đơn xin xét học bổng, Viện sẽ xét theo các điều kiện ở trên và chọn số lượng từ trên xuống (tính từ điểm xét cao nhất).
  • Trong trường hợp 2 em sinh viên có điểm xét bằng nhau thì sẽ xét theo điểm GPA, ai cao hơn sẽ được chọn.
  • Trong trường hợp 2 em sinh viên khi cả điểm xét và điểm GPA bằng nhau thì sẽ xét theo điểm CPA, ai cao hơn sẽ được chọn.
  • Mỗi sinh viên chỉ được nhận 01 (một) trong các loại học bổng trên, ưu tiên xét học bổng có giá trị cao trước.  
  • Các học bổng toàn khóa (K60 – K63) sẽ xét theo thứ tự ưu tiên: sinh viên có điểm xét cao nhất của từng khóa, sinh viên có điểm xét cao thứ hai của từng khóa và tương tự cho đến khi có đủ các suất học bổng.
  • Sinh viên xét học bổng có hoàn cảnh khó khăn cần xin giấy xác nhận của địa phương.

3. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

- Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17h30 ngày 23/10/2019.

- Người liên hệ nộp hồ sơ: TS. Nguyễn Bá Chiến - phó bí thư LCD (phòng 108, nhà C5).

4. Kết quả xét học bổng

Căn cứ vào Đơn xin xét học bổng của sinh viên, các điều kiện xét học bổng ở trên và căn cứ vào bảng kết quả học tập thực tế của sinh viên trích từ Phòng đào tạo (Trường ĐHBK Hà Nội), các em sinh viên đủ yêu cầu sẽ được nhận các loại học bổng tương ứng.

Học bổng sẽ được trao trong chương trình “Tuần sinh hoạt công dân 2019-2020, Viện KH&CN Nhiệt – Lạnh”, tổ chức vào lúc 8h30 ngày thứ bảy (26/10/2019) tại Hội trường C2, trường ĐHBK Hà Nội.

Trân trọng thông báo!

Hà Nội, ngày  16    tháng  10    năm 2019

Nơi gửi:

 • Như trên
 • Lưu VP Viện

VIỆN KH&CN NHIỆT LẠNH

VIỆN TRƯỞNG

(Đã ký)

 

PGS. TS. Nguyễn Việt Dũng

 

 

 

 


Sự kiện sắp diễn ra Sự kiện sắp diễn ra

1 2 3 ... 187 Next

Thư viện Media Thư viện Media

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

4 5 3 1 6 0 5
Đang online: 57
Hôm nay: 314
Trong tuần: 0
Trong tháng: 971