Skip to Content

Tổng hợp các hợp đồng đã thực hiện

 

Tổng hợp doanh thu từ hoạt động CGCN giai đoạn 2000 – 2010

Năm

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Doanh số (tỷ đồng)

23,1

17

35

18,5

19,86

20,8

1,684

Tổng số hợp đồng

97

75

65

83

106

48

17

Số tiền đóng góp cho Quỹ phúc lợi của Trường (triệu đồng)

346,5

255

525

277,5

295,3

179,5

116,8

 

 

Tổng hợp doanh thu từ hoạt động CGCN giai đoạn 2010 – nay

Năm

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Tổng cộng

Doanh số (tỷ đồng)

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số hợp đồng

 

 

 

 

 

 

 

Số tiền đóng góp cho Quỹ phúc lợi của Trường (triệu đồng)

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 ... 144 Next

No video found

Visitor Tracking Visitor Tracking

8 3 7 7 6 1
User Online: 89
Total today: 87
Total in week: 2980
Total in month: 35164