Skip to Content

DANH SÁCH BAN CỐ VẤN HỌC TẬP

 

  1. PGS. TS. Nguyễn Việt Dũng     (Viện Trưởng)
  2. TS. Lê Đức Dũng                      (Phó Viện Trưởng – phụ trách đào tạo)
  3. CN. Lê Thu Hiền                      (Giáo vụ)

 

 

DANH SÁCH BAN QUẢN LÝ LỚP SINH VIÊN (CHỦ NHIỆM LỚP)

STT

Họ và tên

Học vị

Đơn vị Bộ môn

Chủ nhiệm lớp

1

Vũ Thị Yến

CN

HT NL nhiệt

K55,K56-SV chưa tốt nghiệp

2

Tạ Văn Chương

ThS

Kỹ thuật nhiệt

K57 Máy & TB lạnh

3

Trần Huy Cấp

ThS

HT NL nhiệt

K57 KT năng lượng

4

Trịnh Viết Thiệu

ThS

KTL&ĐHKK

K58 Máy & TB lạnh

5

Bùi Hồng Sơn

TS

HT NL nhiệt

K58 KT năng lượng

6

Phạm Anh Minh

ThS

HT NL nhiệt

K59 Nhiệt Lạnh 1

7

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

ThS

KTL&ĐHKK

K59 Nhiệt -Lạnh 2

8

Cao Đại Thắng

ThS

TĐH QT Nhiệt

K60 Nhiệt-Lạnh 1

9

Nguyễn Đức Quang

TS

Kỹ thuật nhiệt

K60 Nhiệt-Lạnh 2

10

Hồ Hữu Phùng

ThS

KTL&ĐHKK

K60 Nhiệt -Lạnh 3

11

Trịnh Viết Thiệu

ThS

KTL&ĐHKK

K61 - KTN 1

12

Vũ Tuấn Anh

ThS

KTL&ĐHKK

K61 - KTN 2

13

Vũ Thu Diệp

TS

TĐH QT Nhiệt

K61 - KTN 3

 

1 2 3 ... 132 Next

No video found

Visitor Tracking Visitor Tracking

6 1 5 0 2 4
User Online: 37
Total today: 675
Total in week: 0
Total in month: 17011