Truy cập nội dung luôn

PGS.TS. Nguyễn Nguyên An PGS.TS. Nguyễn Nguyên An

Giới thiệu chung

  1. Thông tin cá nhân

Họ và tên:                   NGUYỄN NGUYÊN AN                          

 

 Ngày sinh:                   14/2/1973

Giới tính:                     nam

Học hàm, học vị:         Phó giáo sư, Tiến sỹ                                       

Chức vụ hành chính:   Phó trưởng bộ môn

Địa chỉ cơ quan công tác:

                                    Bộ môn Kỹ thuật nhiệt

                                    Viện KH&CN Nhiệt-lạnh,

                                    Trường Đại học Bách khoa Hà nội.

Điện thoại cơ quan:     (04) 38.692.333

Điện thoại di động:    

Fax:                            

E-mail:                         an.nguyennguyen@hust.edu.vn

2. Quá trình đào tạo:

 

Thời gian

Tên cơ sở đào tạo

Chuyên ngành

Học vị

9/1989-5/1994

Trường Đại học Bách khoa Hà nội - Khoa Máy lạnh và Thiết bị nhiệt

Nhiệt công nghiệp

Kỹ sư

8/1996- 10/1998

Trường Đại học Bách khoa Hà nội - Bộ môn Máy lạnh và Thiết bị nhiệt

Máy lạnh và Thiết bị nhiệt

Thạc sỹ

9/2001- 3/2005

Viện Khoa học và Công nghệ Hàn quốc (KIST)

Thông gió, sưởi ấm, điều hòa không khí và Kỹ thuật lạnh

Tiến sỹ

 

3. Quá trình công tác:

Thời gian

Cơ quan công tác

Địa chỉ và Điện thoại

Chức vụ

2/1999-5/2001

Trường Đại học Bách khoa Hà nội - Bộ môn Máy lạnh và Thiết bị nhiệt

P201-C7, Trường Đại học Bách khoa Hà nội, Tel: (04) 38.692.333

Giảng viên

5/2001- 9/2001

Trường Đại học Bách khoa Hà nội - Viện Khoa học và Công nghệ Nhiệt – Lạnh - Bộ môn Kỹ thuật nhiệt

P201-C7, Trường Đại học Bách khoa Hà nội, Tel: (04) 38.692.333

Giảng viên

9/2001- 3/2005

Viện Khoa học và Công nghệ Hàn quốc (KIST)

Hwarangno 14- gil 5, Seongbuk-gu, Seoul 136-791, Republic of Korea, Tel: +82-2-958-5114/6114, Fax: +82-2-958-5471

Nghiên cứu sinh

3/2005-

8/2006

Trường Đại học Bách khoa Hà nội - Viện Khoa học và Công nghệ Nhiệt – Lạnh - Bộ môn Kỹ thuật nhiệt

P201-C7, Trường Đại học Bách khoa Hà nội, Tel: (04) 38.692.333

Giảng viên

8/2006- 8/2008

Trường Đại học Bách khoa Hà nội - Viện Khoa học và Công nghệ Nhiệt – Lạnh - Bộ môn Kỹ thuật nhiệt

P201-C7, Trường Đại học Bách khoa Hà nội, Tel: (04) 38.692.333

Phó bộ môn

8/2008- nay

Trường Đại học Bách khoa Hà nội - Viện Khoa học và Công nghệ Nhiệt – Lạnh - Bộ môn Kỹ thuật nhiệt

P201-C7, Trường Đại học Bách khoa Hà nội, Tel: (04) 38.692.333

Trưởng bộ môn

 

 

4. Kinh nghiệm và thành tích đào tạo

 

4.1. Các môn học đảm nhiệm

TT

Mã số

Tên học phần

Khối lượng

Đánh giá

1

HE2010

Kỹ thuật nhiệt I

3(3-1-0-6)

TGK(0.3) - TCK(0.7)

2

HE2012

Kỹ thuật nhiệt II

2(2-1-0-4)

TGK(0.3) - TCK(0.7)

3

HE4063

Nghiên cứu khoa học

1(1-0-0-2)

T(1.0)

4

HE4093

Đồ án Kỹ thuật sấy

1(1-0-0-2)

T(1.0)

5

HE4094

Chuyên đề Máy và Thiết bị nhiệt lạnh

2(2-1-0-4)

TGK(0.3) - TCK(0.7)

6

HE4114

Năng lượng mặt trời và Năng lượng thứ cấp

3(3-1-0-6)

TGK(0.3) - TCK(0.7)

7

HE3023

Truyền nhiệt

3(3-1-0-6)

TGK(0.3) - TCK(0.7)

8

HE5012

Thực tập tốt nghiệp

4(0-0-8-16)

T(1.0)

9

HE5112

Đồ án tốt nghiệp

10(0-0-20-40)

T(1.0)

10

HE6160

Phương pháp Mô hình hóa các quá trình và thiết bị Nhiệt – Lạnh (sau đại học)

2(1,6-0,4-0-4)

T(1.0)

11

HE4415

Kỹ thuật xử lý nhiệt ẩm chính xác (sau đại học)

2(3-0-0-6)

TGK(0.3) - TCK(0.7)

 

 

4.2. Đào tạo sau đại học

 

4.2.1. Học viên cao học

TT

Tên học viên

Tên đề tài

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Nguyễn Phong Nhã

Nghiên cứu thực nghiệm đặc tính động học quá trình bám tuyết trên bề mặt giàn bay hơi – tách ẩm máy sấy lạnh

2006 - 2007

Đã bảo vệ

2

Lê Kiều Hiệp

Nghiên cứu chế tạo ống nhiệt nhỏ và ứng dụng

2010 - 2011

Đã bảo vệ

3

Nguyễn Danh Nam

Xây dựng phương pháp tính toán và hoàn thiện mẫu thiết bị đo lưu lượng khối lượng lưu chất theo nguyên lý Coriolis

2010 - 2012

Đã bảo vệ

4

Phạm Văn Khá

Nghiên cứu mô phỏng trong chế độ ổn định máy nén kín dùng cho bơm nhiệt loại nhỏ

2012 - 2014

Đã bảo vệ

5

Trịnh Viết Thiệu

Nghiên cứu mô phỏng trong chế độ không ổn định hệ thống cung cấp nước nóng sử dụng bơm nhiệt kết hợp với bộ thu năng lượng mặt trời áp dụng trong các hộ gia đình tại Việt nam

2012 - 2014

Đã bảo vệ

 

4.2.2. Nghiên cứu sinh

TT

Tên NCS

Tên đề tài

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Tạ Văn Chương

Nghiên cứu mô phỏng  các quá trình nhiệt trong hệ thống sản xuất nước nóng dùng bộ thu năng lượng mặt trời kết hợp với bơm nhiệt và xây dựng phần mềm mô phỏng hệ thống trong chế độ không ổn định

10/2012 – 10/2016

Đã bảo vệ thành công LATS

2

Hoàng Anh Tuấn

Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt trong dàn bay hơi và dàn ngưng tụ vi ống của bơm nhiệt

5/2013 – 5/2017

Đã bảo vệ chuyên đề Tổng quan và 03 chuyên đề Chuyên môn; Chuẩn bị Seminar.

3

Nguyễn Quốc Uy

Nghiên cứu đặc tính làm việc và các quá trình truyền nhiệt trong ống thuỷ tinh chân không của thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời

5/2013 – 5/2017

Đã bảo vệ chuyên đề Tổng quan và 03 chuyên đề Chuyên môn

4

Lê Như Chính

Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt, truyền chất và xác định chế độ sấy tôm thẻ chân trắng Việt nam bằng công nghệ bơm nhiệt kết hợp với bức xạ hồng ngoại

5/2017 – 5/2021

Chuẩn bị bảo vệ chuyên đề Tổng quan

 

 

4.2.3. Một số hướng, đề tài cho học viên cao học và nghiên cứu sinh

 

TT

Tên đề tài

Ghi chú

1

Nghiên cứu xác định tải nước nóng tập trung cho các toà nhà chung cư ở Việt nam

 Thạc sỹ

2

Nghiên cứu quá trình ngưng tụ trong ống mao ứng dụng cho bơm nhiệt

Thạc sỹ

3

Nghiên cứu quá trình sôi trong ống mao ứng dụng cho máy bơm nhiệt

Thạc sỹ

4

Nghiên cứu quá trình trao đổi nhiệt không chuyển pha trong ống mao ứng dụng cho bơm nhiệt

Thạc sỹ

5

Nghiên cứu mô phỏng bơm nhiệt chu trình nén hơi 1 cấp thực

Tiến sỹ

 

5. Kinh nghiệm và thành tích nghiên cứu

 

5.1. Hướng nghiên cứu chính

 • Công nghệ bơm nhiệt và các ứng dụng (sấy nhiệt độ thấp, sản xuất nước nóng, hồi nhiệt- tận dụng nhiệt thải...).
 • Thiết bị trao đổi nhiệt dùng vi ống (micro tube).
 • Các phương pháp xác định trạng thái không khí ẩm (đo và tính toán các thông số trạng thái).
 • Phương pháp đo lưu lượng khối lượng lưu chất theo nguyên lý Coriolis.
 • Công nghệ xử lý không khí, duy trì ổn định- chính xác 2 thông số nhiệt độ, độ ẩm và các ứng dụng (phòng sạch, phòng kiểm chuẩn, xưởng lắp ráp thiết bị quang học - thiết bị điện tử - thiết bị cơ khí với độ chính xác cao...).
 • Kỹ thuật điều khiển hệ thống Nhiệt – Lạnh và các ứng dụng (hệ thống Điều hòa không khí trung tâm kiểu Water Chiller, hệ thống điều hòa chính xác cho phòng Server/ Data Center, hệ thống sấy nhiệt độ thấp, hệ thống sản xuất nước nóng dùng bơm nhiệt và bơm nhiệt kết hợp với năng lượng mặt trời...).
 • Phương pháp mô phỏng các hệ thống và quá trình Nhiệt – Lạnh (cả chế độ ổn định và không ổn định) và các ứng dụng (hỗ trợ tính toán thiết kế, dự báo thông số hoạt động, hỗ trợ quá trình điều khiển các hệ phức tạp với độ phi tuyến cao và nhiều thông số có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau...).

 

5.2. Danh sách đề tài/dự án nghiên cứu tham gia thực hiện

Stt

Tên đề tài/dự án

Cơ quan

tài trợ kinh phí

Thời gian thực hiện

Vai trò tham gia đề tài

1

Hoàn thiện và thương mại hóa máy hút ẩm và sấy lạnh tiết kiệm năng lượng để sấy thực phẩm, dược liệu và nông sản sau thu hoạch

Bộ Giáo dục và Đào tạo (đề tài Ươm tạo công nghệ - KH&CN cấp Bộ)

2005 - 2007

Chủ nhiệm

2

Nghiên cứu, đánh giá và thúc đẩy việc sử dụng máy điều hòa không khí loại nhỏ hiệu suất cao ở Việt nam

Dự án hợp tác NCKH giữa Đại học Bách khoa Hà nội với Công ty Mitsubishi UFJ và Trung tâm Bơm nhiệt và trữ nhiệt Nhật Bản - HPTCJ (đề tài KHCN cấp Trường)

2010 - 2011

Tham gia

3

Nghiên cứu các thiết bị điều hòa/bơm nhiệt hiệu suất cao trong khu vực dân dụng ở Việt Nam

Dự án hợp tác NCKH giữa Đại học Bách khoa Hà nội với Trung tâm Bơm nhiệt và trữ nhiệt Nhật Bản - HPTCJ (đề tài KHCN cấp Trường)

2011 - 2012

Tham gia

4

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống cung cấp nước nóng sử dụng bơm nhiệt kết hợp với bộ thu năng lượng mặt trời trong điều kiện Việt nam

Bộ Khoa học và Công nghệ (đề tài KH&CN cấp Quốc gia)

2012 - 2014

Chủ nhiệm

5

Nghiên cứu và đánh giá một số môi chất lạnh thay thế

Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED)

2012 - 2015

Thành viên nghiên cứu chủ chốt

6

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị sấy chân không nhiệt độ thấp dạng bơm nhiệt có ngưng lạnh để sấy các sản phẩm sinh học đạt chất lượng cao

Sở Khoa học và công nghệ Hà nội

 

2013 - 2014

Tham gia thực hiện chuyên đề

7

Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm hệ thống thiết bị lạnh sử dụng môi chất lạnh thế hệ thứ 4

 

Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED)

2016 - 2019

Thành viên nghiên cứu chủ chốt

 

 

5.3. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký

 

TT

Tên bài báo

Tác giả

Tên tạp chí,

kỷ yếu

Tập

Số

Năm

công bố

1

Experimental study of sensible heat recovery of heat pump during heating and ventilation

An Nguyen, Youngil Kim, Younggy Shin

International Journal of Refrigeration, ISSN: 0140-7007 (SCI Journal)

 

28

2005

2

Bài toán dẫn nhiệt không ổn định với nguồn trong dạng mặt và một phương pháp xác định hệ số dẫn nhiệt

Đặng Quốc Phú, Nguyễn Nguyên An

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt, ISSN 0868 - 3336

 

1/2000

2000

3

Ứng dụng máy tính để tự động hóa thiết bị đo hệ số dẫn nhiệt của vật liệu dạng xốp theo phương pháp que thăm

Nguyễn Nguyên An, Lê Quang Hoà

 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt, ISSN 0868 - 3336

 

4/2001

2001

4

Một số kết quả nghiên cứu về phương pháp nguồn bề mặt xác định hệ số dẫn nhiệt của vật liệu rắn “tựa đẳng hướng”

Nguyễn Nguyên An, Nguyễn Thành Hưng, Đặng Quốc Phú

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt, ISSN 0868 - 3336

 

5/2000

2000

5

Experimental study of the dynamic behavior of thermostatic expansion valve

An Nguyen, Youngil Kim

 

Proceeding of Winter Conference, Society of Air conditioning and Refrigerating Engineers of Korea (SAREK)

 

 

2004

6

Experimental study of an air-source heat pump with various ventilation heat recovery methods in cooling mode

An Nguyen, Youngil Kim, Young-Soo Chang

Proceeding of The 2nd Asian Conference on Refrigeration and Air-conditioning, Beijing, China

 

 

May 12 – 13, 2004

7

Sensible heat recovery of ventilation energy of heat pump in heating mode

An Nguyen, Youngil Kim

Proceedings of

the 10th Int. Refrigeration and Air Conditioning Conference at Purdue, USA

 

 

2004

8

Nghiên cứu lớp chắn bức xạ chọn lọc bên trong kiểu cánh chớp của bộ thu phẳng

Phạm Lê Dần, Nguyễn Nguyên An

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt, ISSN 0868 - 3336

 

5/1998

1998

9

Transient behavior of temperature sensor of expansion valve with various installation

An Nguyen, Yongil Kim

HVAC&R research, ISSN

1078-9669 (Print), 1938-5587 (Online) (SCIE Journal)

20

1

2014

10

Cơ sở lý thuyết và thuật toán mô phỏng bơm nhiệt sản xuất nước nóng với dàn ngưng tụ đặt trong bình chứa trong chế độ không ổn định

Nguyễn Nguyên An

Tạp chí Cơ khí Việt nam, ISSN 0866 - 7056

 

9/2012

2012

11

Xây dựng phương pháp đo trực tiếp lưu lượng khối lượng lưu chất dựa trên nguyên lý Coriolis

Nguyễn Nguyên An, Nguyễn Danh Nam

Tạp chí Năng lượng nhiệt, ISSN 0868 - 3336

 

94

2010

12

Xây dựng hệ thống cung cấp nước nóng gia dụng kết hợp bộ thu năng lượng mặt trời và bơm nhiệt

Nguyễn Nguyên An

Tạp chí Cơ khí Việt nam, ISSN 0866 - 7056

 

1+2/2013

2013

13

Xác định hệ số trao đổi nhiệt đối lưu bên trong phần sôi của ống nhiệt trọng trường thẳng đứng

Nguyễn Nguyên An, Lê Kiều Hiệp

Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, ISSN 0868 - 3980

 

98/2014

2014

14

Nghiên cứu chế tạo bơm nhiệt đun nước nóng gia dụng

Nguyễn Nguyên An

Tạp chí Năng lượng nhiệt, ISSN 0868 - 3336

 

109

2013

15

Xây dựng mô hình toán học cho phần ngưng của ống nhiệt trọng trường

Nguyễn Nguyên An, Lê Kiều Hiệp

Tạp chí Năng lượng nhiệt, ISSN 0868 - 3336

 

98

2011

16

Xây dựng phương pháp xác định thông số đặc trưng của máy nén lạnh từ số liệu thực nghiệm

Nguyễn Nguyên An, Tạ Văn Chương

Tạp chí Năng lượng nhiệt, ISSN 0868 - 3336

 

114

2013

17

Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm thiết bị đo trực tiếp lưu lượng khối lượng lưu chất theo nguyên lý Coriolis

Nguyễn Nguyên An, Nguyễn Danh Nam

Tạp chí Năng lượng nhiệt, ISSN 0868 - 3336

 

104

2012

18

Nghiên cứu chế tạo phần điều khiển cho thiết bị đo lưu lượng khối lượng lưu chất theo nguyên lý Coriolis

Nguyễn Nguyên An, Nguyễn Danh Nam

Tạp chí Năng lượng nhiệt, ISSN 0868 - 3336

 

112

2013

19

Mô phỏng máy điều hoà không khí một chiều loại nhỏ

Nguyễn Nguyên An, Tạ Văn Chương

Tạp chí Năng lượng nhiệt, ISSN 0868 - 3336

 

119

2014

20

Nghiên cứu mô phỏng các thông số làm việc của bơm nhiệt

Nguyễn Nguyên An, Phạm Văn Khá

Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, ISSN 1859 - 2724

 

Số đặc biệt, tháng 10/ 2013

2013

21

Mô phỏng sự phân tầng nhiệt trong bình chứa của hệ thống cung cấp nước nóng bằng năng lượng mặt trời tuần hoàn tự nhiên

Nguyễn Nguyên An, Nguyễn Việt Dũng, Trịnh Viết Thiệu

Tạp chí Năng lượng nhiệt, ISSN 0868 - 3336

 

117

2014

22

Phương pháp xác định đặc tính năng lượng của điều hòa không khí theo chỉ số hiệu quả toàn năm APF

Phạm Hoàng Lương, Nguyễn Việt Dũng, Nguyễn Nguyên An, Lại Ngọc Anh

Tạp chí Năng lượng nhiệt, ISSN 0868 - 3336

 

102

2011

23

Comparison in power consumption and coefficient of performance of air-conditioners in Vietnam

Hoang-Luong Pham, Shogo Tokura, Viet-Dung Nguyen, Nguyen-An Nguyen, Ngoc-Anh Lai

6th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC), Bangkok, Thailand

 

 

 

 

2012

24

Development of energy performance comparison method for residential electric appliances – application to air conditioners

Hoang-Luong Pham, Viet-Dung Nguyen, Ngoc-Anh Lai, Nguyen-An Nguyen, Shogo Tokura, Satoshi Nakamura

10th IEA Heat Pump Conference, Tokyo, Japan, 2011

 

 

2011

25

Bơm nhiệt sấy lạnh và hút ẩm BK-BSH 18

Phạm Văn Tuỳ, Nguyễn Nguyên An, Nguyễn Phong Nhã, Vũ Huy Khuê, Phạm Văn Hậu, Trịnh Quốc Dũng

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt, ISSN 0868 - 3336

 

65

2005

26

Study on power consumption and energy performance of split-type air-conditioners

Hoang-Luong Pham, Shogo Tokura, Viet-Dung Nguyen, Nguyen-An Nguyen, Ngoc-Anh Lai

Journal of Science & Technology, ISSN 0868 - 3980

 

100

2014

27

Nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ hút ẩm và sấy lạnh dùng bơm nhiệt nhiệt độ thấp trong điều kiện Việt nam

Phạm Văn Tuỳ, Nguyễn Nguyên An, Trịnh Quốc Dũng, Phạm Văn Hậu, Vũ Huy Khuê, Nguyễn Phong Nhã

Kỷ yêu Hội nghị khoa học lần thứ 20 – ĐHBK Hà nội, phân ban Khoa học và Công nghệ Nhiệt lạnh

 

 

2006

28

Nghiên cứu mô hình tính toán bộ thu năng lượng mặt trời để đun nước nóng

Nguyễn Quốc Uy, Nguyễn Nguyên An

Tạp chí Khoa học & Công nghệ trường Đại học Công nghiệp Hà nội, ISSN 1859 - 3585

 

25

2014

29

Số liệu nhiệt động của Cyclopropane

Lại Ngọc Anh, Nguyễn Nguyên An, Lê Xuân Tuấn, Tạ Văn Chương, Phạm Thái Sơn

Tạp chí Năng lượng nhiệt, ISSN 0868 - 3336

 

122

2015

30

Nghiên cứu thực nghiệm đặc tính làm việc của bộ thu năng lượng mặt trời để đun nước nóng tại Việt nam

Nguyễn Quốc Uy, Nguyễn Nguyên An, Tạ Văn Chương

Tạp chí Cơ khí Việt nam, ISSN 0866 - 7056

 

7/2015

2015

31

Đánh giá hiệu quả hệ thống cung cấp nước nóng dùng bộ thu năng lượng mặt trời kết hợp với bơm nhiệt

Tạ Văn Chương, Nguyễn Nguyên An

Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt nam, ISSN 1859 - 4794

2

7/2015

2015

32

Mô phỏng trong chế độ ổn định máy nén kín dùng cho bơm nhiệt loại nhỏ

Phạm Văn Khá, Nguyễn Nguyên An

Tạp chí Năng lượng nhiệt, ISSN 0868 - 3336

 

124

2015

33

Mô phỏng sự phân tầng nhiệt độ trong bình chứa của hệ thống cung cấp nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời bằng phần mềm CFX

Nguyễn Nguyên An, Tạ Văn Chương

Tạp chí Năng lượng nhiệt, ISSN 0868 - 3336

 

125

2015

34

Mô hình xác định bức xạ hấp thụ trên bề mặt ống thuỷ tinh chân không bộ thu năng lượng mặt trời

Nguyễn Quốc Uy, Nguyễn Nguyên An, Tạ Văn Chương

Tạp chí Năng lượng nhiệt, ISSN 0868 - 3336

 

129

2016

35

Nghiên cứu chế tạo thiết bị đo tổng xạ, tán xạ và trực xạ

Nguyễn Quốc Uy, Tạ Văn Chương, Nguyễn Nguyên An

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - ISSN 1859 - 3585

 

35

2016

36

Một mô hình toán học của máy nén xoắn ốc kín

Tạ Văn Chương, Nguyễn Nguyên An

Tạp chí Khoa học và Công nghệ các

Trường Đại học Kỹ thuật, ISSN 2354 - 1083

 

114

2016

37

Mô hình toán xác định chiều dày màng lỏng ngưng trong vi ống ở chế độ hình xuyến

Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Nguyên An

Tạp chí Cơ khí Việt nam, ISSN 0866 - 7056

 

10/2016

2016

38

Mô phỏng lưu động của nước trong bộ thu năng lượng mặt trời kiểu ống thủy tinh chân không

Tạ Văn Chương, Nguyễn Nguyên An, Nguyễn Quốc Uy

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ISSN 0866-708x

 

55

2017

39

Mô hình tính toán hệ số trao đổi nhiệt đối lưu của quá trình ngưng tụ bên trong vi ống

Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Nguyên An

Tạp chí Năng lượng nhiệt, ISSN 0868 - 3336

 

134

2017

40

Phương pháp lý thuyết xác định hệ số trao đổi nhiệt đối lưu của quá trình ngưng tụ bên trong vi ống ở chế độ hình xuyến

Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Nguyên An

Tạp chí Cơ khí Việt nam, ISSN 0866 - 7056

 

3/2017

2017

41

Mô phỏng bơm nhiệt có kể đến ảnh hưởng của lượng nạp môi chất lạnh

Nguyễn Nguyên An, Phạm Văn Khá

Tạp chí Năng lượng nhiệt, ISSN 0868 - 3336

 

135

2017

 

 

5.4. Giải thưởng (Awards)

 

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

1994

Giải nhất giải thưởng "Sáng tạo kỹ thuật Vifotec 1994"

Số 162 do Hội đồng bảo trợ quỹ Vifotec trao tặng ngày 30/11/1994

1994

Giải nhì giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 1994

Số 125 QN/TƯ do Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng ngày 2/12/1994

2008-2009

Giấy khen “Đã có thành tích hướng dẫn SV NCKH đoạt giải Ba Giải thưởng SVNCKH cấp Bộ và VIFOTEC năm học 2008-2009

Số 132/QĐ-ĐHBK-KHCN ngày 02/06/2010 của trường Đại học Bách khoa Hà nội

2008-2009

Giấy khen “Đã có thành tích hướng dẫn SV NCKH đoạt giải Nhất Giải thưởng SVNCKH cấp Trường năm học 2008-2009

Số 140/QĐ-ĐHBK-KHCN ngày 02/06/2009 của trường Đại học Bách khoa Hà nội

2009-2010

Giấy khen “Đã có thành tích hướng dẫn SV NCKH đoạt giải Nhất Giải thưởng SVNCKH cấp Trường năm học 2009-2010

Số 132/QĐ-ĐHBK-KHCN ngày 02/06/2010 của trường Đại học Bách khoa Hà nội

 

 

6. Kinh nghiệm và thành tích chuyển giao công nghệ

6.1. Hướng chuyển giao công nghệ

 • Hệ thống cung cấp nước nóng dùng bơm nhiệt kết hợp với năng lượng mặt trời cho toà nhà (chung cư, khách sạn, khu công nghiệp…).
 • Hệ thống cung cấp nước nóng dùng bơm nhiệt kết hợp với năng lượng mặt trời cho hộ gia đình (nhà biệt thự, nhà xây).
 • Hệ thống cung cấp nước nóng trung tâm dùng bơm nhiệt cho căn hộ chung cư.
 • Buồng vi khí hậu duy trì chính xác nhiệt độ, độ ẩm phục vụ thí nghiệm, công tác kiểm chuẩn…
 • Điều hoà chính xác phục vụ dây chuyền sản xuất đặc biệt.
 • Máy sấy lạnh nguyên cụm.
 • Hệ thống sấy lạnh công nghiệp.

6.2. Một số công trình, dự án tiêu biểu

 • Hệ thống sấy lạnh sản xuất kẹo Jelly năng suất 800 kg/ngày.
 • Máy sấy lạnh BKS 1.4.
 • Máy sấy Đông trùng hạ thảo và dược liệu cao cấp năng suất 5 – 7 kg tươi/ mẻ.
 • Hệ thống điều hoà chính xác cho phân xưởng sản xuất bánh kem xốp phủ Sô-cô-la.
 • Hệ thống buồng vi khí hậu cho phòng kiểm định tiêu chuẩn khí thải động cơ xe gắn máy (hãng xe máy Nhật bản tại Vĩnh phúc).
 • Hệ thống điều khiển điều hoà luân phiên cho trạm BTS (rất nhiều trạm) và trung tâm dữ liệu (data centre).
 • Hệ thống cung cấp nước nóng dùng bơm nhiệt kết hợp năng lượng mặt trời cho khách sạn 4 sao, 255 phòng tại Nha trang.
 • Các hệ thống cung cấp nước nóng dùng bơm nhiệt kết hợp năng lượng mặt trời cho gia đình, lượng sử dụng từ 200 – 500 lít/ ngày.

 

 

Sự kiện sắp diễn ra Sự kiện sắp diễn ra

1 2 3 ... 200 Next

Thư viện Media Thư viện Media

Không tìm thấy video nào

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

6 0 8 1 3 6 4
Đang online: 354
Hôm nay: 48
Trong tuần: 2939
Trong tháng: 9534