Truy cập nội dung luôn

PGS.TS Đặng Trần Thọ PGS.TS Đặng Trần Thọ

 

1. Thông tin cá nhân

Họ và tên:                    Đặng Trần Thọ           

Ngày sinh:                   20/05/1977 

Giới tính:                     Nam                   

Học hàm, học vị:        PGS. TS 

Chức vụ hành chính: Giảng viên, Phó Viện trưởng

Địa chỉ cơ quan:         TTNC Ứng Dụng, C7-104

                                     Viện KH&CN Nhiệt Lạnh

                                     Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại cơ quan:   024.3.868.2627

Điện thoại di động:    

Fax:                              024.3.868.2627

E-mail:                         tho.dangtran@hust.edu.vn

 

2. Quá trình đào tạo:

Thời gian

Tên cơ sở đào tạo

Chuyên ngành

Học vị

2004-2007

ĐH Bách khoa HN

Kĩ thuật Nhiệt

Tiến sỹ

2001-2003 ĐH Bách khoa HN Kĩ thuật Nhiệt Thạc sỹ
1996-2001 ĐH Bách khoa HN Kĩ thuật Nhiệt Kỹ sư

 

3. Quá trình công tác:

Thời gian

Cơ quan công tác

Địa chỉ và Điện thoại

Chức vụ

2001-2005

BM Kĩ thuật Nhiệt, Viện KH&CN Nhiệt Lạnh, ĐH Bách Khoa HN

C7/ĐHBK

Giảng viên

2005-2009 TT Nghiên cứu ứng dụng, Viện KH&CN Nhiệt Lạnh, ĐH Bách Khoa HN C7/ĐHBK Giảng viên, Phó GĐ Trung tâm
2009-2013 TT Nghiên cứu ứng dụng, Viện KH&CN Nhiệt Lạnh, ĐH Bách Khoa HN C7/ĐHBK Giảng viên
2013-2015 TT Nghiên cứu ứng dụng, Viện KH&CN Nhiệt Lạnh, ĐH Bách Khoa HN C7/ĐHBK Giảng viên, GĐ Trung tâm
2015 - nay TT Nghiên cứu ứng dụng, Viện KH&CN Nhiệt Lạnh, ĐH Bách Khoa HN C7/ĐHBK Giảng viên, GĐ Trung tâm, Phó VT

 

4. Lĩnh vực đào tạo

4.1. Các môn học đảm nhiệm:

TT

Mã số

Tên học phần

Khối lượng

Đối tượng học

1

HE2012

Kỹ thuật nhiệt

3(3-1-0-6)

Đại học

2 HE4033 Truyền chất và kĩ thuật sấy 3(2-1-1-6) Đại học

3

HE4401

Đồ án môn học thiết kế hệ thống sấy

1(1-0-0-2)

Đại học

4

HE5012

Thực tập tốt nghiệp

4(0-0-8-16)

Đại học

5

HE5112

Đồ án tốt nghiệp kĩ sư

10(0-0-20-40)

Đại học

6 HE4063 Đồ án tốt nghiệp Cử nhân 10(1-0-0-2) ĐH/SĐH
7 HE6120 Truyền nhiệt truyền chất hỗn hợp 2(2-1-0-4) Sau ĐH

 

4.2. Sách giáo trình, sách tham khảo đã xuất bản:

TT

Tên sách

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

ISBN

1

Truyền nhiệt - Truyền chất trong Tháp giải nhiệt

Khoa học kỹ thuật

2017

978-604-67-0895-7

 

4.3. Đào tạo sau đại học: 

 • Cao học

TT

Họ và tên Học viên

Chuyên ngành

Năm bảo vệ

 
 

1

Đặng Thế Hùng

Công nghệ Nhiệt Lạnh

2012

 

2

Nguyễn Trần Quỳnh

Công nghệ Nhiệt Lạnh

2014

 

3

Hoàng Mai Hồng

Công nghệ Nhiệt Lạnh

2014

 

4

Nguyễn Thị Việt Anh

Công nghệ Nhiệt Lạnh

2016

 

5

Nguyễn Đình Kiên

Công nghệ Nhiệt Lạnh

2017

 

6

Lê Thị Hoài Giang

Công nghệ Nhiệt Lạnh

2017

 

7

Lê Khắc Quyết

Công nghệ Nhiệt Lạnh

2018

 

8

Lê Vũ

Công nghệ Nhiệt Lạnh

2018

 

 

 • NCS

TT

Họ và tên NCS

Chuyên ngành

Năm bảo vệ

 
 

1

Đặng Thế Hùng

Công nghệ Nhiệt Lạnh

Chưa bảo vệ

 

 

5. Lĩnh vực nghiên cứu 

5.1. Hướng nghiên cứu chính:

 • Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt truyền chất cơ bản trong các quá trình và thiết bị nhiệt lạnh;
 • Nghiên cứu ứng dụng và, phát triển các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, năng lượng sinh khối;
 • Nghiên cứu tối ưu hóa, tự động hóa tính toán và vận hành các hệ thống nhiệt lạnh.

5.2. Các đề tài/dự án nghiên cứu tham gia thực hiện:

TT

Tên đề tài

Đề tài cấp

Năm

Nhiệm vụ

1

Nghiên cứu ảnh hưởng của khí hậu nóng, ẩm ở Việt Nam tới hiệu quả Trao đổi nhiệt - Trao đổi chất trong các tháp giải nhiệt ứng dụng cho Kỹ thuật lạnh và điều hoà không khí.

T2003-43;

ĐHBK Hà nội

2003

Chủ nhiệm

2

Nghiên cứu xây dựng thuật toán và lập trình tính toán Tháp giải nhiệt ứng dụng cho Kỹ thuật lạnh và điều hoà không khí.

T2003-43;

ĐHBK Hà nội

2004

Chủ nhiệm

3

Nghiên cứu đặc tính hóa mù dầu FO và hoàn thiện thiết kế, chế tạo mẫu mỏ đốt cao áp cho các lò trong công nghiệp.

B2002-28-53

 Bộ GDDT

2002/ 2003

Tham gia

4

Nghiên cứu hiệu quả Trao đổi nhiệt- trao đổi chất trong các Tháp giải nhiệt trong điều kiện khí hậu ở Việt Nam.

B2003-28-81

 Bộ GDĐT

2003/ 2004

Tham gia

5

Một số vấn đề trao đổi nhiệt - trao đổi chất trong các hệ thống nhiệt lạnh.

NCCB32-16-04 

Bộ KHCN

2004/ 2005

Tham gia

6

Nghiên cứu tối ưu quá trình trao đổi nhiệt- trao đổi chất trong các thiết bị bay hơi và ngưng tụ của các hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời

NCCB3-049-06 

Bộ KHCN

2006/ 2007

Tham gia

7

Nghiên cứu giải pháp và thiết kế thiết bị chưng cất nước ngọt từ nước mặn sử dụng năng lượng mặt trời.

B2006-01-59

Bộ GDĐT

 

2006/ 2008

Chủ nhiệm

8

Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị lạnh sử dụng năng lượng Mặt trời và Khói thải.

B2015- 01-108

Bộ GDĐT

2015/ 2016

Chủ nhiệm

 

5.3. Kết quả nghiên cứu đã công bố:

TT

Tên bài báo

Tên tạp chí

Năm

1

Nghiên cứu xây dựng thuật toán và lập trình tính nhiệt máy lạnh hấp thụ NH3/H2O

Năng lượng Nhiệt, Số 134

2017

2

Research, designing and manufacturing the equipment of evaporation, reflux condensation and definition for absorption refrigeration model in vibration condition

International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology;          ISSN 2348 – 7968

2016

3

Effect of climate conditions and some operating parameters on pressure drop and heat and mass transfer characteristics of cooling tower in refrigeration and air conditioning systems

International Journal of Scientific Engineering and applied Science, ISSN 2395-3470

2016

4

Effect of climate conditions and some operating parameters on water evaporation of cooling tower in refrigeration and air conditioning systems

International Journal of Research Studies in Science, Engineering and Technology, ISSN 2349-4751 (Print) & ISSN 2349-476X (Online)

2016

5

Mô hình toán học mô tả quá trình nhiệt phân than củi

Năng lượng Nhiệt, Số 132

2016

6

Nghiên cứu thực nghiệm động học quá trính sấy Khoai lang thái lát

Năng lượng Nhiệt, Số 123

2015

7

Modelling Heat and Mass Transfer in a Cooling Tower under Hot and Humid Conditions

Journal of Advanced Engineering Research, ISSN: 2393-8447

2015

8

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời và nhiệt thải trong điều kiện có rung lắc.

Năng lượng Nhiệt, Số 125

2015

9

A Study of Energy Effectiveness in a Cooling Tower

Prosecdings of the International Conference and Utility Exhibition, 2014 (ICUE 2014), Thailand.

2014

10

Nghiên cứu thực nghiệm động học quá trính sấy sắn lát.

Năng lượng Nhiệt, Số 119

2014

11

The Potential and Development of Biomass Energy at Vietnam

Prosecdings of the 15 th  International  Symposium on Eco-materials Processing  and Design (ISEPD2014), VietNam

2014

12

Nghiên cứu thực nghiệm động học quá trính sấy Cà rốt thái lát

Năng lượng Nhiệt, Số 115

2014

13

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy lạnh hấp thụ sử dụng nhiệt thải và năng lượng mặt trời.

Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ 3

2013

14

Nghiên cứu, xây dựng thuật toán và lập trình phần mềm tính thiết kế hệ thống ĐHKK.

Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ 3

2013

15

Nghiên cứu, xây dựng thuật toán và lập trình phần mềm tính thiết kế hệ thống sấy.

Năng lượng Nhiệt, Số 110

2013

16

Mô hình toán mô tả quá trình trao đổi nhiệt - trao đổi chất hỗn hợp trong các tháp giải nhiệt.

Journal of Science & Technology – Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật. Tạp chí, ISSN: 0868-3980

2012

17

Nghiên cứu thực nghiệm quá trình trao đổi nhiệt - trao đổi chất hỗn hợp trong tháp giải nhiệt của các hệ thống lạnh và điều hòa không khí. 

Journal of Science & Technology – Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật. Tạp chí, ISSN: 0868-3980

2012

18

Nghiên cứu chế tạo máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời.

Năng lượng Nhiệt, số 104

2012

19

Đặc tính trao đổi nhiệt – trao đổi chất hỗn hợp của tháp giải nhiệt trong điều kiện môi trường khí hậu nóng ẩm.

Kỹ yếu hội nghị khoa học lần thứ 20 ĐHBK Hà Nội

2006

20

Thuật toán và chương trình toán mô tả quá trình trao đổi nhiệt – trao đổi chất trong các tháp giải nhiệt.

 Khoa học và Công nghệ Nhiệt, Số 66

2005

21

Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc khối đệm tới hiệu quả trao đổi nhiệt ẩm và tổn thất thủy lực trong các tháp giải nhiệt.

Khoa học và Công nghệ Nhiệt, Số 65

2005

22

Nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng một số yếu tố tới hiệu quả trao đổi nhiệt ẩm trong các tháp  giải nhiệt của các hệ thống lạnh và điều hòa không khí.

Phát triển Khoa học và Công nghệ, Số 6/2005

2005

23

Xây dựng mô hình toán học mô tả quá trình trao đổi nhiệt – trao đổi chất trong các tháp giải nhiệt.

Khoa học và Công nghệ các trường ĐH kỹ thuật. Số 50

2005

24

Phần mềm mô phỏng tháp giải nhiệt.

Khoa học và Công nghệ Nhiệt, Số 57

2004

25

Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của khí hậu nóng ẩm đến quá trình trao đổi nhiệt - ẩm trong Tháp giải nhiệt

Khoa học và Công nghệ Nhiệt. Số 52

2003

26

Về một phương pháp tính hệ số trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên.

Khoa học và Công nghệ Nhiệt, Số 48

2002

27

Thuật toán và chương trình giải bài toán sấy hồi lưu.

Khoa học và Công nghệ Nhiệt, Số 39

2001

28

Nghiên cứu xây dựng thuật toán và lập trình phần mềm tính toán thiết kế hệ thống sấy hầm và hệ thống sấy buồng

Kỹ yếu hội nghị khoa học lần thứ 19 ĐHBK Hà Nội

2001

29

Phần mềm tính toán thiết kế hệ thống sấy đối lưu.

Khoa học và Công nghệ Nhiệt, Số 35

2000

 

6. Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

6.1. Hướng nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ:

 • Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các hệ thống thiết bị bảo quản, chế biến nông lâm, hải sản, thực phẩm ở Việt Nam;
 • Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các hệ thống thiết bị sản xuất thực phẩm, đồ uống;
 • Nghiên cứu tính toán, thiết kế, chế tạo các hệ thống thiết bị nhiệt lạnh sử dụng năng lượng mới và năng lượng tái tạo, tận dụng;
 • Nghiên cứu thiết kế, chế tạo các thiết bị xử lí chất thải lỏng, rắn bằng nhiệt;
 • Tư vấn thiết kế các hệ thống thiết bị nhiệt lạnh, ĐHKK, kho lạnh. Xây dựng các phần mềm tính toán, thiết kế các hệ thống nhiệt lạnh.

6.2. Danh mục các công trình, dự án.

TT

Nội dung công trình

Đơn vị đặt hàng

Gía trị (đồng)

Năm

1

Cung cấp, chế tạo và lắp đặt hệ thống thu hồi CO2 công suất 150kg/h

Nhà máy Bia Phương Nam – Cty CP Hoàng Quỳnh

2.835.000.000

2004

2

Thiết kế, lập dự toán hệ thống dây chuyền thiết bị nhà máy Bia Việt Hà II

Cty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà

1.133.949.298

2005

3

Thiết kế, lập dự toán hệ thống dây chuyền thiết bị nhà máy Bia VIGER

Cty Cổ phần Bia Rượu VIGER

833.949.298

2006

4

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gọi thầu “Cung cấp, chế tạo, lắp đặt hệ thống dây chuyền thiết bị cho nhà máy Bia Việt Hà  II 

Cty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà

205.000.000

2007

5

Xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải cho nhà máy Bia Việt Hà II- Công ty Cơ Nhiệt Điện lạnh Bách khoa – Polyco

Cty Cơ Nhiệt Điện lạnh Bách Khoa – POLYCO

4.233.495.000

2007

6

Cung cấp lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông gió cho Công ty Dịch vụ viễn thông – VINAPHONE

Cty Dịch vụ viễn thông - VINAPHON

5.500.000.000

2007

7

Tư vấn thiết kế công trình cung cấp & lắp đặt thiết bị nâng công suất SX Bia từ 20 triệu lít /năm lên 50 triệu lít /năm

Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Quy Nhơn

1.200.000.000

2007

8

Tư vấn thiết kế và lập dự toán hạng mục hệ thống điều hòa không khí cho Nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh.

Ban quản lý dự án tỉnh Bắc Ninh

52.000.000

2007

9

Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông gió

Cty Viễn thông liên tỉnh - VTN

20.200.000.000

2007

10

Cung cấp lắp đặt hệ thống điều hòa không khí cho công trình khách sạn Hòa Bình

Cty cổ phần Bia - nước giải khát Hà Nam

1.753.994.420

2008

11

Lập dự án đầu tư xây dựng nâng công xuất nhà máy mía đường Trà Vinh từ 1500 TMN lên 2000 TMN

Cty mía đường Trà Vinh

195.000.000

2008

 
7. Khen thưởng
 • Giải nhì VIFOTEC, Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học, năm 2001.
 • Giải nhì Bộ GDĐT, Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học, năm 2001.

8. Thông tin khác

Sự kiện sắp diễn ra Sự kiện sắp diễn ra

1 2 3 ... 187 Next

Thư viện Media Thư viện Media

Không tìm thấy video nào

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

4 5 3 1 5 9 0
Đang online: 67
Hôm nay: 299
Trong tuần: 0
Trong tháng: 956