Skip to Content

Ngành lạnh và ĐHKK Việt Nam với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực
14 tháng 03, 2018
1. Đặt vấn đề Hiện nay chúng ta đang phải đối mặt với thách thức phát triển ngành lạnh và ĐHKK đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường trong ngữ cảnh cuộc cách...
> Xem thêm
Hội nghị khoa học quốc gia: ''Công nghệ Nhiệt-Lạnh hướng tới phát triển bền vững''
13 tháng 04, 2017
Hội nghị Công nghệ Nhiệt-Lạnh hướng tới phát triển bền vững
> Xem thêm
1

1 2 3 ... 144 Next

No video found

Visitor Tracking Visitor Tracking

8 3 7 6 7 4
User Online: 118
Total today: 1798
Total in week: 2892
Total in month: 34129