Truy cập nội dung luôn

Lý lịch khoa học Lý lịch khoa học

 

Họ và tên:                   Lê Kiều Hiệp

Học hàm, học vị:        Tiến sỹ

Năm sinh:                   20/03/1985

Vị trí công tác:           Giảng viên, Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Quá trình Nhiệt Lạnh, Bí thư Liên chi Đoàn Viện

Điện thoại:                  (024) 38.692.333

Email:                         hiep.lekieu@hust.edu.vn

                                    kieuhiep@gmail.com

 

1. Đào tạo

1.1 Các môn học đảm nhiệm ở bậc đại học

TT

Mã số

Tên học phần

Khối lượng

Đánh giá

1

HE2010

Kỹ thuật nhiệt

3(3-1-0-6)

BT/KT(0.3) - T(0.7)

2

HE2012

Kỹ thuật nhiệt

2(2-1-0-4)

BT/KT(0.3) - T(0.7)

3 HE3023 Truyền nhiệt 3(3-1-0-6) BT/KT (0.3) - T(0.7)

4

HE5012

Thực tập tốt nghiệp

4(0-0-8-16)

T(1.0)

5

HE5112

Đồ án tốt nghiệp

10(0-0-20-40)

T(1.0)

 

 

1.2 Học viên cao học đã tốt nghiệp

  1. Saeedeh Imani Moqadam.  Superheated steam drying of porous materials: Model development and parametric study. Master thesis supervised by M.Sc. Kieu Hiep Le and Dr.-Ing. Abdolreza Kharaghani, Otto von Guericke University Magdeburg, 2016.
  2. Ahmed Saleem. Mathematical modeling and measurement of single slurry droplet drying. Master thesis supervised by Dr.-Ing. Abdolreza Kharaghani and M.Sc. Kieu Hiep Le, Otto von Guericke University Magdeburg, 2016.

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học

  • Mô hình hóa và mô phỏng đa cấp độ quá trình truyền nhiệt truyền chất bên trong vật liệu xốp.
  • Phương pháp số ứng dụng.
  • Mô phỏng và mô hình hóa đa cấp độ các quá trình và thiết bị nhiệt.
  • Ứng dụng các công nghệ sấy mới như sấy bằng hơi quá nhiệt, sấy vi sóng trong bảo quản và chế biến nông lâm thủy sản.

3. Quá trình đào tạo

Bằng cấp

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực/Trường đào tạo

Tiến sỹ

2017

Kỹ thuật quá trình và hệ thống/Viện Kỹ thuật quá trình, Khoa Kỹ thuật quá trình và hệ thống, Đại học Tổng hợp Otto von Guericke Magdeburg

Thạc sỹ

2010

Máy và thiết bị Nhiệt lạnh/ Viện Khoa học và Công nghệ Nhiệt Lạnh, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Kỹ sư

2008

Máy và thiết bị Nhiệt lạnh/ Viện Khoa học và Công nghệ Nhiệt Lạnh, Đại học Bách khoa Hà Nội.

 

 

4. Quá trình công tác

Thời gian

Cơ quan công tác

Địa chỉ và Điện thoại

Chức vụ

04/2018- nay

Bộ môn Kỹ thuật nhiệt, Viện KH&CN Nhiệt-lạnh, Trường Đại học Bách khoa Hà nội

P201-C7
Trường Đại học Bách khoa Hà nội.
Tel: (04) 38.692.333

Giảng viên  

02/2014-04/2018

Viện Kỹ thuật quá trình, Khoa Kỹ thuật quá trình và hệ thống, Đại học Tổng hợp Otto von Guericke Magdeburg

Building 10 Room 220, Universitätsplatz 2, 39106 Magdeburg, Germany

Nghiên cứu sinh

09/2008-02/2014

Bộ môn Kỹ thuật nhiệt, Viện KH&CN Nhiệt-lạnh, Trường Đại học Bách khoa Hà nội

P201-C7
Trường Đại học Bách khoa Hà nội. Tel: (04) 38.692.333

Giảng viên

 

 

5. Các đề tài NCKH & hợp đồng CGCN tiêu biểu

Stt

Tên đề tài/dự án

Cơ quan tài trợ kinh phí

Thời gian thực hiện

Vai trò tham gia đề tài

1

Nghiên cứu tận dụng nhiệt thải của động cơ đốt trong để sinh công bằng các chu trình Rankine hữu cơ tối ưu,

mã số 107.02-2010.02

Bộ khoa học và công nghệ

2011 - 2012

Nghiên cứu viên

2

Nghiên cứu xây dựng phần cứng và phần mềm thiết bị đo hệ số dẫn nhiệt

Đại học Bách Khoa Hà Nội

2011 - 2012

Chủ nhiệm

3

Enabling the drying process to save energy and water, realizing process efficiency in the dairy chain

EU

10/2013-10/2016.

Nghiên cứu viên

4

Heißdampftrocknung

Forschungs-Gesellschaft Verfahrens-Technik

2016/2018

Nghiên cứu viên

 

 

6. Các bài báo tiêu biểu

#

Tên bài báo

Tác giả

Tên tạp chí/Hội thảo

ISSN

Năm

Tạp chí SCI, SCIE

1.1 Superheated steam drying of single wood particles: Modeling and comparative study with hot air drying KieuHiep Le, ThiThu Hang Tran, AbdolrezaKharaghani, EvangelosTsotsas Chemical Engineering & Technology 1521-4125 2020

1.2

Multiscale Modeling of Superheated Steam Drying of Particulate Materials

Kieu Hiep Le, Tran Thi Thu Hang, Nguyen An Nguyen, Abdolreza Kharaghani,

Chemical Engineering & Technology

1521-4125

2020

1.3

Reaction engineering approach for modeling single wood particle drying at elevated air temperature

AbdolrezaKharaghani, KieuHiep Le, ThiThu Hang Tran, EvangelosTsotsas

Chemical Engineering Science

0009-2509

2019

1.4

Experimental benchmarking of diffusion and reduced models for convective drying of single rice grains

Kieu Hiep Le, Tran Thi Thu Hang, Abdolreza Kharaghani, Evangelos Tsotsas

Drying technology

0737-3937

2019

1.5

Superheated steam drying of single wood particles: A characteristic drying curve model deduced from continuum model simulations and assessed by experiments

Kieu Hiep Le, Neli Hampel, Abdolreza Kharaghani, Andreas Bück and Evangelos Tsotsas

Drying Technology

0737-3937

2018

1.6

Continuum-scale modeling of superheated steam drying of cellular plant porous media

Kieu HiepLe, EvangelosTsotsas, Abdolreza Kharaghani

International Journal of Heat and Mass Transfer

0017-9310

2018

1.7

Continuous modeling of superheated steam drying of single rice grains

N. Hampel, K. H. Le, A. Kharaghani, E. Tsotsas

Drying technology

0737-3937

2018

1.8

Discrete pore network modeling of superheated steam drying

Le, Kieu Hiep; Kharaghani, Abdolreza; Kirsch, Christoph; Tsotsas, Evangelos

Drying Technology

0737-3937

2017

1.9

Pore network simulations of heat and mass transfer inside an unsaturated capillary porous wick in the dry-out regime

Le, Kieu Hiep; Kharaghani, Abdolreza; Kirsch, Christoph; Tsotsas, Evangelos

Transport in Porous Media

0169-3913

2016

Hội thảo trong nước/quốc tế

2.1

Impact of heating modes on the behavior of superheated steam drying in capillary porous media

Le, Kieu Hiep; Kharaghani, Abdolreza; Tsotsas, Evangelos

6th European Drying Conference (EuroDrying'2017)

 

2017

2.2

Impact of heating modes on superheated steam drying characteristics of capillary porous media

Le, Kieu Hiep; Rahimi, Arman; Kharaghani, Abdolreza; Kirsch, Christoph; Tsotsas, Evangelos

Annual Meeting of ProcessNet Working Party on Drying

 

2017

2.3

An investigation of pore condensation during superheated steam drying process involved in a capillary porous medium

Le, Kieu Hiep; Kharaghani, Abdolreza; Kirsch, Christoph; Tsotsas, Evangelos

9th International Conference on Porous Media & Annual Meeting (Interpore 2017)

 

2017

2.4

Simulations and experiments on superheated steam drying: From a single porous particle to a batch fluidized bed dryer

Kieu Hiep Le, Neli Hampel, Thi Thu Hang Tran, Evangelos Tsotsas, Abdolreza Kharaghani

19th Forchungskolloquium am Fraunhofer IFF Magdeburg

 

2017

2.5

Pore network simulations of superheated steam drying

Le, Kieu Hiep; Kharaghani, Abdolreza; Tsotsas, Evangelos

International Congress on Particle Technology (PARTEC 2016)

 

2016

2.6

Discrete pore network modeling of superheated steam drying

Le, Kieu Hiep; Kharaghani, Abdolreza; Kirsch, Christoph; Tsotsas, Evangelos

20th International Drying Symposium (IDS 2016)

 

2016

2.7

Water diffusion across cellular membrane during superheated steam drying: A continuum-scale approach

Le, Kieu Hiep; Kharaghani, Abdolreza; Tsotsas, Evangelos

18th Forchungskolloquium am Fraunhofer IFF Magdeburg

 

2016

2.8

Pore network modelling of transport processes inside a capillary porous wick

Le, Kieu Hiep; Kharaghani, Abdolreza; Tsotsas, Evangelos

Annual Meeting of ProcessNet Working Party on Heat and Mass Transfer

 

2016

2.9

3D pore network modeling of superheated steam drying process within a capillary porous medium

Le, Kieu Hiep; Kharaghani, Abdolreza; Tsotsas, Evangelos

First German National Chapter Meeting of Interpore

 

2016

2.10

Pore network simulation of heat and mass transfer in superheated steam drying

Le, Kieu Hiep; Kharaghani, Abdolreza; Tsotsas, Evangelos

5th European Drying Conference (EuroDrying'2015)

 

2015

2.11

Pore network simulations of fluid transport in capillary porous wick

Le, Kieu Hiep; Kharaghani, Abdolreza; Tsotsas, Evangelos

7th International Conference on Porous Media & Annual Meeting (INTERPORE 2015)

 

2015

Tạp chí trong nước

3.1

Determine the convective heat transfer coefficient inside boiling section of vertical gravity heat pipe

Nguyen, Nguyen An; Le, Kieu Hiep

The Journal of Science & Technology of Technical Universities

0868-3980

2014

3.2

Mô phỏng quá trình trao đổi nhiệt liên hợp giữa thực phẩm và môi trường kết đông

Nguyen, Viet Dung; Le, Kieu Hiep; Tran, Thi Thu Hang; Vo, Đinh Hiep

Tạp chí Năng lượng Nhiệt

0868-3336

2013

3.3

Mô phỏng quá trình dẫn nhiệt 3 chiều trong thực phẩm kết đông gió

Le, Kieu Hiep; Tran, Thi Thu Hang

Tạp chí Năng lượng Nhiệt

0868-3336

2012

3.4

Xây dựng mô hình toán học cho phần ngưng của ống nhiệt trọng trường

Nguyen, Nguyen An; Le, Kieu Hiep

Tạp chí Năng lượng Nhiệt

0868-3336

2011

3.5

Nghiên cứu lý thuyết quá trình dẫn nhiệt trong đông lạnh thực phẩm

Ha, Manh Thu; Le, Kieu Hiep

Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật

0868-3980

2011

 

 

7. Kinh nghiệm và thành tích chuyển giao công nghệ

7.1. Hướng chuyển giao công nghệ

-       Hệ thống lò điện, lò nung công nghiệp.

-       Hệ thống điều khiển tự động cho các quá trình và thiết bị nhiệt.

-       Kiểm toán năng lượng.

-       Tối ưu hóa hệ thống hơi công nghiệp và hệ thống khí nén.

-       Các thiết bị sấy.

-       Hệ thống sấy lạnh công nghiệp.

7.2. Một số công trình, dự án tiêu biểu đã thực hiện

-       Hệ thống lò nung điện trở nhiệt độ 900 oC.

-       Bộ điều khiển nhiệt độ, độ ẩm chính xác cao

-       Kiểm toán năng lượng nhà máy Z76, Dệt Kim Đông Xuân, Nhà máy Đất hiếm hà Nam, Nhà máy bia Hà Nội tại KCN phố Nối A, …

-       Bộ điều khiển nhiệt cho hệ thống hấp thụ thủy ngân.

8. Hướng nghiên cứu cho học viên cao học

-       Mô hình hóa quá trình sấy băng chuyền/ sấy tầng sôi/ sấy thùng quay cho sản phẩm dạng hạt.

-       Mô phỏng quá trình truyền nhiệt truyền chất trong vật liệu sấy trong quá trình sấy vi sóng/ sấy hồng ngoại ở nhiệt độ thấp.

-       Nghiên cứu thực nghiệm động lực quá trình sấy bằng hơi quá nhiệt của các sản phẩm nông sản Việt Nam.

-       Nghiên cứu thực nghiệm động lực quá trình sấy bằng không khí nóng của các sản phẩm nông sản Việt Nam.

Sinh viên Đại học và NCS liên hệ trực tiếp/qua email để tìm hiểu về các hướng đề tài đang hướng dẫn.

9. Các thông tin khác

-       Tham gia phản biện cho các tạp chí ISI quốc tế:  Drying Technology (Q1-SCI), Journal of Food Engineering (Q1-SCI), International Journal of Heat and Mass Transfer (Q1-SCI), Journal of Stored Products Research (Q1-SCI), Open Engineering (Q3-SCI), Journal of Renewable Materials (SCI-Q3), phản biện cho tạp chí Vietnam Journal of Science and Technology, SEATUC Journal, Năng lượng Nhiệt và các hội thảo trong nước và quốc tế.

-       Hợp tác phát triển phương pháp số ứng dụng với TS. Christoph Kirsch (Viện Vật lý Tính toán ĐH Kỹ thuật Ứng dụng Zurich, Áo, https://home.zhaw.ch/kirs/)

-       Hợp tác nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm các công nghệ sấy hiện đại với GS. Evagelos Tsotsas và TS. Abdolreza Kharaghani (Viện Kỹ thuật Quá trình, Khoa Kỹ thuật Quá trình và Hệ thống, ĐH Tổng hợp Otto von Guericke Magdburg, CHLB Đức http://www.ovgu.de/ivt/tvt)

-       Hợp tác nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm ứng dụng các công cụ mô phỏng CFD cho các quá trình và thiết bị nhiệt lạnh với TS. M. Jaskulski (Khoa kỹ thuật Quá trình và môi trường, ĐH Kỹ thuật Lodz, Ba Lan)

Sự kiện sắp diễn ra Sự kiện sắp diễn ra

1 2 3 ... 200 Next

Thư viện Media Thư viện Media

Không tìm thấy video nào

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

6 0 8 1 3 8 0
Đang online: 349
Hôm nay: 64
Trong tuần: 2955
Trong tháng: 9550