Truy cập nội dung luôn

TS. LÊ ĐỨC DŨNG TS. LÊ ĐỨC DŨNG

1. Thông tin cá nhân

Họ và tên:                    LÊ ĐỨC DŨNG           

Ngày sinh:                   1977

Giới tính:                     Nam                  

Học hàm, học vị:        Tiến sỹ

Chức vụ hành chính: Phó viện trưởng, Trưởng bộ môn

Địa chỉ cơ quan:           BM Hệ thống NL Nhiệt

                                     Viện KH&CN Nhiệt Lạnh

                                     Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại cơ quan:   024.3.868. 2331

Điện thoại di động:    

Fax:                              024.3.868. 3634

E-mail:                         dung.leduc@hust.edu.vn

 

2. Quá trình đào tạo:

Thời gian

Tên cơ sở đào tạo

Chuyên ngành

Học vị

2000

ĐH Bách Khoa Hà Nội

Công nghệ nhiệt

Đại học

2002

ĐH Bách Khoa Hà Nội

Công nghệ nhiệt

Thạc sĩ

2010

ĐH Gumma, Nhật Bản

Năng lượng và xúc tác

Tiến sĩ

 

3. Quá trình công tác:

Thời gian

Cơ quan công tác

Địa chỉ và Điện thoại

Chức vụ

Từ năm 2000- 2005

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Viện KH&CN Nhiệt-Lạnh/ (024) 38.692.331

Giảng viên

Từ năm 2005-2010

Đại học Gumma, Nhật Bản

Kiryu 376-8515, Japan

ĐT: 81-(0)277-30-1450

Nghiên cứu sinh

Từ năm 2010-2014

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Viện KH&CN Nhiệt-Lạnh/ (024) 38.692.331

- Giảng viên

- Trưởng phòng thí nghiệm

2015 – 2019

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Viện KH&CN Nhiệt-Lạnh/ (024) 38.692.331

- Phó viện trưởng

- Trưởng BM HT và TĐH QTN

- Trưởng phòng thí nghiệm

2019- đến nay

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Viện KH&CN Nhiệt-Lạnh/ (024) 38.692.331

- Phó viện trưởng

- Trưởng BM Hệ thống năng lượng nhiệt. 

 

4. Lĩnh vực đào tạo

4.1. Các môn học đảm nhiệm:

TT

Mã số

Tên học phần

Khối lượng

Đối tượng học

1

HE4021

Lò hơi

3 (2-1-1-6)

Đại học

2

HE4023

Kỹ thuật cháy

3 (3-1-0-6)

Đại học

3

HE4301

Đồ án thiết kế Kỹ thuật năng lượng

2 (0-0-4-4)

Đại học

4

HE4201

Chế độ làm việc thay đổi của tổ hợp lò hơi – tuabin

3 (3-0-0-6)

Đại học

5

HE5902

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư Kỹ thuật năng lượng

12 (0-0-24-24)

Đại học

6

HE6100

Tối ưu hóa quá trình vận hành lò hơi

2(2-0-0-4

Sau đại học

7

HE7021

Kỹ thuật biến đổi nhiệt hóa nâng cao của nhiên liệu rắn

3(3-1-0-6)

Sau đại học

 

4.2. Sách giáo trình, sách tham khảo đã xuất bản:

TT

Tên sách

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

ISBN

1

Công nghệ sinh khối và công nghệ chuyển đổi nhiệt năng thành điện năng

NXB Bách Khoa

2018

978-604-95-0449-5

2

Catalytic Decomposition of Biomass Tars at Low-Temperature

IntechOpen Limited

2013

978-953-51-1105-4

 

4.3. Đào tạo sau đại học: 

 • Cao học

TT

Họ và tên Học viên

Chuyên ngành

Năm bảo vệ

 

 

1

Đào Đức Phúc

Kỹ thuật Nhiệt

2013

 

2

Nguyễn Thị Việt Linh

Kỹ thuật Nhiệt

2014

 

3

Nguyễn Văn Dũng

Kỹ thuật Nhiệt

2015

 

4

Vũ Văn Nam

Kỹ thuật Nhiệt

2015

 

5

Phạm Anh Hải

Kỹ thuật Nhiệt

2016

 

6

Nguyễn Viết Hương

Kỹ thuật Nhiệt

2017

 

7

Nguyễn Hữu Tân

Kỹ thuật Nhiệt

2017

 

8

Nguyễn Tiến Thắng

Kỹ thuật Nhiệt

2017

 

9

Lê Trung Đức

Kỹ thuật Nhiệt

2017

 

10

Nguyễn Hữu Linh

KH và KT tính toán

2017

 

11

Phạm Thanh Tú

Kỹ thuật Nhiệt

2017

 

12

Nguyễn Tiến Thắng

Kỹ thuật Nhiệt

2017

 

13

Nguyễn Thanh Hùng

Kỹ thuật Nhiệt

2018

 

14

Vũ Hồng Sơn

Kỹ thuật Nhiệt

2018

 

15

Trần Xuân Quý

Kỹ thuật Nhiệt

2018

 

 

 • NCS

TT

Họ và tên NCS

Chuyên ngành

Năm

 

 

1

Trần Văn Bảy

Kỹ thuật Nhiệt

2017-2020

 

2 Nguyễn Tiến Sáng Kỹ thuật Nhiệt 2018-2021  
3 Vũ Mạnh Quang Kỹ thuật Nhiệt 2020-2023  

 

5. Lĩnh vực nghiên cứu 

5.1. Hướng nghiên cứu chính:

 • Giảng dạy và hợp tác nghiên cứu khoa học các chuyên đề: Lò hơi nhà máy nhiệt điện và các thiết bị phụ, Kỹ thuật cháy và thiết bị cháy; Công nghệ lò khí hóa và nhiệt phân.     
 • Tư vấn, thẩm định kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực: Lò hơi công nghiệp; Lò hơi NMNĐ than và khí; Công nghệ khí hóa và nhiệt phân sinh khối.

5.2. Các đề tài/dự án nghiên cứu tham gia thực hiện:

TT

Tên đề tài

Đề tài cấp

Năm

Nhiệm vụ

1

    Nghiên cứu công nghệ đốt than trộn của than khó cháy với than nhập khẩu dễ cháy nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu tại các nhà máy nhiệt điện đốt than Ninh Bình.

KC.05.25/11-15, Bộ Khoa học và Công nghệ

2015

CN đề tài nhánh

2

    Nghị định thư Việt Nam- Thái Lan/ NC thiết kế, chế tạo và vận hành thử nghiệm hệ thống khí hoá sinh khối cung cấp năng lượng quy mô nhỏ phù hợp với điều kiện Việt Nam

2014-52-451/KQNC/ Bộ KH&CN 

2014

Tham gia

3

  Dự án nghiên cứu tự bắt cháy  than trộn,

Tập đoàn IHI, Nhật Bản

2016 - 2017

Trưởng nhóm

4

  Dự án nghiên cứu đặc tính cháy của sinh khối

Tập đoàn IHI, Nhật Bản

2017 - 2020

Trưởng nhóm

5

   Phân tích và lựa chọn một số giải pháp công nghệ khử SO2 và NOx đối với công nghiệp Nhiệt điện sử dụng "than Việt Nam"

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

 

03/2004÷12/2004

Chủ nhiệm

6

   Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị khí hoá liên tục công suất 20 kW nhiệt.

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

2018

Chủ nhiệm

7

   Đề tài KHCN cấp cơ sở 2013.CT-17/

Nghiên cứu kỹ thuật khí hoá ứng dụng để thiết kế chế tạo bếp đun sinh khối hiệu suất cao, giảm ô nhiễm môi trường.

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

2013

Chủ nhiệm

 

5.3. Kết quả nghiên cứu đã được công bố: 

[1] Le Duc Dung, Xiao Xianbin, Kayoko Morishita and Takayuki Takarada; “Biomass Gasification Using Nickel Loaded Brown Coal Char in Fluidized Bed Gasifier at Relative Low Temperature,” J. Chem. Eng. Japan, 42, 51–57 (2009)

[2] Le Duc Dung, Xiao Xianbin, Kayoko Morishita, Liuyun Li and Takayuki Takarada; “Development of a Ni–Loaded Brown Coal Char Catalyst for Fluidized Bed Biomass Gasification at Low Reaction Temperatures,” J. Chem. Eng. Japan 43, 443-450 (2010)

[3] Xianbin Xiao, Duc Dung Le, Kayoko Morishita, Shouyu Zhang, Liuyun Li and Takayuki Takarada; “Multi-stage biomass gasification in Internally Circulating Fluidized-bed Gasifier (ICFG): Test operation of animal-waste-derived biomass and parametric investigation at low temperature,” Fuel Processing Technology 91, 895-902 (2010)

[4] Xianbin Xiao, Duc Dung Le, Liuyun Li, Xianliang Meng, Jingpei Cao, Kayoko Morishita, and Takayuki Takarada; “Catalytic steam gasification of biomass in fluidized bed at low temperature: Conversion from livestock manure compost to hydrogen-rich syngas,” Biomass and Bioenergy, xxx  (2010)  (In print)

[5] Le Duc Dung; "Catalyst decomposition of biomass tars with nickel catalysts." Doctorral dissertation, Gunma University Faculty of Engineering, Kiryu-Japan, (2010)

[6] Xianbin Xiao, Xianliang Meng, Duc Dung Le, Takayuki Takarada "Two-stage steam gasification of waste biomass in fluidized bed at low temperature: Parametric investigations and performance optimization" Bioresource Technology, Vol.102, Issue 2, P. 1975-1981, (2011) 

[7] Dung Duc LE, Xianbin XIAO, Kayoko MORISHITA and Takayuki TAKARADA; "Development of a Ni–Loaded Brown Coal Char Catalyst for Steam Reforming of Tar at Low Temperatures." Proceedings of workshop on advanced technologies and environment protection, ISBN: 978-604-911-003-0, P. 79- 85, (2011)

[8] Le Duc Dung, Takayuki Takarada; "Catalytic steam reforming tar in fluidized bed gasifier", Journal of Science and Technology Technical Universities, ISSN:0868- 3980 Vol 80 P.124- 128, (2011)

[9] Xianbin Xiao, Jingpei Cao, Xianliang Meng, Duc Dung Le, Liuyun Li, Yukiko Ogawa, Kazuyoshi Sato, Takayuki Takarada; "Synthesis gas production from catalytic gasification of waste biomass using nickel-loaded brown coal char" Fuel (2013)

[10] Nguyen Huu Linh, Le Duc Dung*, Nguyen Chien Thang (2017). Numerical simulation of pulverized coal combustion in a tangentially fired boiler SG-130-40-450. Vietnam Thermal Energy Review, no. 134, 03/2017, pp 23-27.

[11] Lê Đức Dũng, Nguyễn Viết Hương (2017). Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình cháy bột than trong lò hơi SG 130-40-450 bằng phương pháp mô phỏng số CFD. Tạp chí KHCN ĐHĐN, Số 9 (118). 2017, ISSN 1859 – 1531.

[12] Lê Đức Dũng, Nguyễn Danh Nam, Nguyễn Hữu Linh (2017). Nghiên cứu ảnh hưởng của đường kính buồng đốt và chiều dày lớp trấu đến hiệu suất của bếp khí hóa. Tạp chí Năng lượng Nhiệt, Số 138 – 11/2017. ISSN 0868 – 3336.

[13] Hoang Anh Tran1, Laurent Van de Steene and Duc Dung Le (2018). Pyrolysis and Char Oxidation of Biomass and Coal Blends: Kinetic Study Using Thermogravimetric Analysis. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 159 (2018) 012035 doi :10.1088/1755-1315/159/1/012035.

[14] Hong Nam Nguyen, Laurent Van De Steene & Duc Dung Le (2018): Kinetics of rice husk char gasification in an H2O or a CO2 atmosphere, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, DOI: 10.1080/15567036.2018.1486900.

[15] Huu Linh Nguyen, Duc Dung Le*, Hong Nam Nguyen, and Viet Thieu Trinh; “Thermal Behavior of Woody Biomass in a Low Oxygen Atmosphere Using Macro-Thermogravimetric Analysis” GMSARN International Journal 14 (2020) 37 - 41 (2020).

 

6. Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

6.1. Hướng, lĩnh vực chuyển giao công nghệ:

 • Tư vấn, thẩm định kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực: Lò hơi công nghiệp; Lò hơi NMNĐ than và khí; Công nghệ khí hóa và nhiệt phân sinh khối.

6.2. Danh mục các công trình, dự án.

 • Cung cấp dịch vụ tư vấn về tính toán và mô phỏng hệ thống nước làm mát tại nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, 2015.
 • Trưởng nhóm tư vấn ngắn hạn cho các nghiên cứu lò khí hóa về chuyển đổi cacbon thấp trong Dự án năng lượng hiệu quả cho Green Investment Facility (GIF), 2016.
 • Thực hiện hợp đồng với SNV về dự án “Thay đổi nhận thức về giảm thiểu biến đổi khí hậu thông qua sản xuất lúa gạo bền vững” trong việc kiểm tra hiệu suất và tư vấn về bếp khí hóa sinh khối, 2013.
 • Thực hiện hợp đồng giữa SHEER – SNV về dự án “Nâng cao năng lực của trung tâm kiểm nghiệm bếp tại Việt Nam”, 2014. 
 • Tham gia thực hiện đề tài: “Dự án không khí sạch và môi trường bền vững (CASE) – nằm trong dự án DoE về dịch vụ tư vấn về việc chứng minh hiệu suất và phát thải được cải thiện: chuyển đổi lò gạch 7 FCKs sang lò gạch Zigzag trong ngành sản xuất gạch, Bangladesh, 2014 – 11/2016.

7. Khen thưởng

 • Giải thưởng 1
 • Giải thưởng 2

8. Khác

Sự kiện sắp diễn ra Sự kiện sắp diễn ra

1 2 3 ... 197 Next

Thư viện Media Thư viện Media

Không tìm thấy video nào

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

5 2 5 3 5 6 6
Đang online: 196
Hôm nay: 205
Trong tuần: 3910
Trong tháng: 9438