Truy cập nội dung luôn

Lý lịch khoa học Lý lịch khoa học

Trịnh Quốc Dũng

1.     Thông tin cá nhân

 

Họ và tên:                  Trịnh Quốc Dũng                                                              

Ngày sinh:                 1981

Giới tính:                   Nam                     

Học hàm, học vị:       Thạc sỹ      

Chức vụ hành chính: Giảng viên

Địa chỉ cơ quan:        Bộ môn KTL&ĐHKK, C5-108

                                    Viện KH&CN Nhiệt Lạnh

                                    Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại cơ quan:   3-868-2623

Điện thoại di động:   

Fax:                            3-868-3634

 

E-mail:                       dung.trinhquoc@hust.edu.vn  

 

 

2. Quá trình đào tạo:

Thời gian

Tên cơ sở đào tạo

Chuyên ngành

Học vị

1999-2004

ĐH Bách khoa HN

Máy&TBNL

Kỹ sư

2004-2006

ĐH Bách khoa HN

Kỹ thuật nhiệt lạnh

Thạc sỹ

2009-2016 TU Berlin, CHLB Đức Bộ môn Máy và thiết bị Năng lượng Tiến sỹ

 

3. Quá trình công tác:

Thời gian

Cơ quan công tác

Địa chỉ và Điện thoại

Chức vụ

2004-2009

ĐH Bách khoa HN

 

Phó trưởng bộ môn

04/2008-08/2008

 

Bộ môn Nhiệt động kỹ thuật, trường ĐH Kỹ thuật Darmstadt (TU Darmstadt), CHLB Đức

 

Nghiên cứu viên

2009-2016

 

Bộ môn Máy và thiết bị Năng lượng, trường ĐH Kỹ thuật Berlin (TU Berlin), CHLB Đức

 

Nghiên cứu sinh

2016-nay ĐH Bách khoa HN   Giảng viên

 

4. Kinh nghiệm và thành tích đào tạo

4.1. Các môn học đảm nhiệm: không có

TT

Mã số Tên học phần Khối lượng Đánh giá
1 HE4014 Cơ sở kĩ thuật lạnh 4(4-1-3-4) BT(0.2)/KT(0.8)
2 HE4024 Đồ án kỹ thuật lạnh 1(1-0-0-2) BV
3 HE5112 Đồ án tốt nghiệp 10(0-0-20-40) BV
4 HE4064 Đồ án điều hòa không khí 1(1-0-0-2) BV

 

4.2. Sách giáo trình, sách tham khảo đã xuất bản: (đang cập nhật)

4.3. Đào tạo sau đại học: (đang cập nhật)

 

5. Kinh nghiệm và thành tích nghiên cứu.

5.1. Hướng nghiên cứu chính: 

-     Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật lạnh và Điều hoà không khí, hút ẩm và sấy lạnh, thay thế môi chất lạnh bảo vệ môi trường, công nghệ hấp thụ, truyền nhiệt truyền chất trong Kỹ thuật lạnh và ĐHKK

 

5.2. Danh sách đề tài/dự án nghiên cứu tham gia thực hiện:

 

Stt

Tên đề tài/dự án

Cơ quan

tài trợ kinh phí

Thời gian thực hiện

Vai trò tham gia đề tài

1

Hoàn thiện và thương mại hoá máy hút ẩm và sấy lạnh đa năng

 

2005-2006

 

  

    5.3. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký:

  1. Phạm Văn Tùy,  Trịnh Quốc Dũng. Nghiên cứu hiệu quả làm việc của hệ thống bơm nhiệt sấy lạnh theo phương pháp exergy. Báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 20, ĐHBK Hà Nội, 10/2006. 
  2. Quoc Dung Trinh, Tuan Anh Vu, Jan Albers and Felix Ziegler (2019). Operational behavior and heat transfer in a thermosiphon desorber at sub-atmospheric pressure. Part I: The model. International Journal of Refrigeration. Volume 108, December 2019, Pages 246-257.

 

6. Kinh nghiệm và thành tích chuyển giao công nghệ.

6.1. Hướng, lĩnh vực chuyển giao công nghệ:

    6.2. Danh mục các công trình, dự án.


 

Sự kiện sắp diễn ra Sự kiện sắp diễn ra

1 2 3 ... 187 Next

Thư viện Media Thư viện Media

Không tìm thấy video nào

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

4 5 3 1 5 9 7
Đang online: 55
Hôm nay: 306
Trong tuần: 0
Trong tháng: 963