Skip to Content

Tuyển sinh thành viên của câu lạc bộ “Những nhà thiết kế trẻ về hệ thống điều hòa và thông gió”
22 tháng 10, 2019
VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NHIỆT-LẠNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ MÔN KỸ THUẬT LẠNH VÀ ĐHKK ...
> Xem thêm
Chương trình Sinh hoạt công dân 2019-2020
19 tháng 10, 2019
Thông báo về Tuần sinh hoạt công dân của Viện KH&CN Nhiệt - Lạnh Các bạn sinh viên thân mến , Căn cứ kế hoạch năm học của Trường ĐHBK Hà Nội, Viện KH&CN Nhiệt - Lạnh sẽ tổ...
> Xem thêm
Thông báo xét học bổng cho sinh viên năm học 2019-2020
17 tháng 10, 2019
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN KH&CN NHIỆT - LẠNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
> Xem thêm
SIEMENS hướng tới công nghệ thành phố thông minh - smart city
10 tháng 10, 2019
Hiện nay quá trình đô thị hóa đang diễn ra mãnh liệt trên toàn thế giới. Theo một số dự báo, tới năm 2050 gần 70% dân số thế giới sẽ sống trong các đô thị. Tuy nhiên việc đô thị hóa nhanh chóng...
> Xem thêm
Thông báo tuyển dụng của Công ty AL-KO
08 tháng 10, 2019
Công ty AL-KO CHLB Đức – Đơn vị cung cấp các hệ thống điều hòa không khí, xử lý không khí chuyên dụng. Công ty AL-KO CHLB Đức – Văn phòng đại diện tại Việt Nam đang phát triển chương trình...
> Xem thêm
1 2 3 ... 27 Next

1 2 3 ... 144 Next

Visitor Tracking Visitor Tracking

8 3 7 6 6 2
User Online: 216
Total today: 1786
Total in week: 2881
Total in month: 34117